Inflazio handia ingurune ekonomikoaren ezaugarri nagusia izaten jarraitu zuen 2023ko azken hiruhilekoan. Datu azpimarragarri bat azpiko KPI da, urte arteko % 4,7ko aldakuntza izan baitzuen aipatutako hiruhilekoan. Inflazioaren neurri hori % 4tik gora mantentzen den ondoz ondoko zazpigarren hiruhilekoa da. Hala erakusten du Berankortasunaren Behatokiak 2023ko laugarren hiruhilekoan egindako txostenak, Enpresa Txiki eta Ertainen Espainiako Konfederazioak (CEPYME) egindakoak, merkataritza-eragiketen berankortasunaren aurkako jardueren esparruan.

2023ko azken hiruhilekoan, Ordaintzeko Batez Besteko Aldian (PMP) urtaroen beherakada nabarmena ikusi zen, azken hamabi urteetako joerak gaindituz. Horren ondorioz, PMPa 80,2 egunera murriztu zen, eta zifra hori epe berekoa baino 0,2 egun txikiagoa da 2022an. PMParen egungo balio hori 2016az geroztiko baxuena da.

2023ko batez besteko PMPa 81,8 egunekoa izan zen; horrek esan nahi du, alde batetik, urteko batez besteko txikiena dela 2017tik. Bestalde, PMP hori 2015ean erregistratutakoa (81 egun) baino ia egun bat handiagoa da.

PMPak indar kontraesankorrei aurre egiten jarraitzen du. Alde batetik, inflazioa, jaisten ari bada ere, normaltasuna baino handiagoa da oraindik. Bestalde, interes-tasa altuenak, hala nola iazko bigarren seihilekoko batez besteko euriborra ( % 4,04), 2008tik izandako altuena, fakturak kobratzeko epeak laburtzera bultzatzen ari dira enpresak.

Komunitateka
Nahiz eta Ordaintzeko Batez Besteko Aldia (PMP) murriztu maila nazionalean, zortzi autonomia-erkidegotan handitu zen aurreko urtearekin alderatuta.

Eskualde bakoitzeko PMPen arteko gehieneko aldea handitu egin zen azken hiruhilekoan, eta bosgarren hazkundea izan zen jarraian. Gaur egun, alde hori 24,7 egunekoa da, Murtziako (93,2 egun) eta Balear Uharteetako (68,5 egun) PMPak alderatuta.

Balear Uharteez gain, PMP txikienak dituzten autonomia-erkidegoak Aragoi (69,5 egun) eta Gaztela eta Leon (69,9 egun) dira.

Aitzitik, Murtziaren atzetik, PMP altuenak dituzten eskualdeak Madrilgo Erkidegoa (89,8 egun) eta Galizia (88,9 egun) dira. Galiziak jarraitzen du izaten PMPren bilakaerarik txarrena izan duen erkidegoa, ondoz ondoko zazpi hiruhilekotan gora egin baitu.

Asturias kontrako adibidea da; izan ere, PMPak hamahiru hiruhilekotan jarraian behera egin duen eskualde bakarra da, 72,2 egunekoa, bosgarren baxuena autonomia-erkidego guztien artean.

Enpresaren tamainaren arabera
Bigarren hiruhilekoz jarraian, mikroenpresek bakarrik izan zuten Ordaintzeko Batez Besteko Aldiaren (PMP) murrizketa aurreko urtearekin alderatuta. Bien bitartean, enpresa txiki eta ertainek 2022ko laugarren hiruhilekoko maila berean mantendu zituzten beren PMPak. Bestalde, enpresa handiek bosgarren hiruhilekoz jarraian erakutsi zuten PMParen hazkunderik handiena.

Mikroenpresen PMParen 0,8 eguneko murrizketak, 75,4 egunetan kokatuz, hirugarren hiruhileko jarraian baxuena bezala indartzen du. Enpresa txikiek ere 80 egunetik beherako PMPa dute, 79,6 egunekin, aurreko hiruhilekoan bezala. Enpresa ertainei dagokienez, PMPa egonkor mantendu zen aurreko urtearen aldean: 83,3 egun.

Enpresa handietan, PMPak 11 egun egin zuen gora, 2022ko azken hiruhilekoaren aldean, eta 88,7 egunera iritsi zen. Ondoz ondoko laugarren hiruhilekoa da enpresa handiek 85 egunetik gorako PMPa dutela, 2016tik ikusten ez zen egoera. Gainera, urtetik urterako igoera hori ondoz ondoko seigarrena da, eta joera hori ez da gertatzen gainerako enpresa-tamainetan.

Egilea Admin