Espainiako Gobernuak Kit Consulting programa abiarazi du, enpresa txiki eta ertainei (ETEei) digitalizaziorako bidean aurrera egiten laguntzeko diseinatutako ekimena. Programa hori Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren parte da, eta 300 milioi euroko aurrekontua du, Europar Batasunak finantzatuta, NextGenerationEU funtsen bidez. ETEei aholkularitza digital espezializatu eta pertsonalizatuko zerbitzuak ematea du helburu, trantsizio digitaletik eraldaketa digital osorako jauzia egiten laguntzeko.

Laguntzak jasotzeko baldintzak
Programaren onuradun izateko, ETEek zenbait baldintza bete behar dituzte:

-Enpresak Espainiako lurraldean erregistratuta egon behar du.
-ETEen definizioa bete behar du, hau da, 250 langile baino gutxiago izan behar ditu eta urteko negozio-bolumena 50 milioi eurotik beherakoa izan behar du.
-Enpresek Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen erroldan edo Foru Zerga Administrazioaren errolda baliokidean inskribatuta egon behar dute.
-651/2014 (EB) Erregelamenduaren 2.18 artikuluan xedatutakoaren arabera, enpresek ez dute krisian dagoen enpresatzat hartu behar.
-Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan behar dituzte.
-Europako Batzordeak laguntza bat legez kanpokotzat eta merkatu bateratuarekin bateraezina dela erabaki ondoren, ez dute berreskuratze-agindurik bete behar.
-Ez dute azaroaren 17ko 38/2015 Legearen 13.2 artikuluko debekuetako bat ere bete behar.
-Ez dute minimis laguntzen muga gainditu behar, oinarrien Aginduaren 2.4 artikuluaren arabera.

Laguntzen zenbatekoa
Programaren aurrekontua, guztira, 300 milioi eurokoa da, 15.000 enpresa txiki eta ertainentzat. Laguntzaren zenbatekoa aldatu egiten da enpresaren tamainaren arabera.

10-50 langile dituzten ETEentzat 12.000 eurokoa da zenbatekoa. 50 eta 100 langile artean dituztenentzat, 18.000 euro. Azkenik, 100 eta 250 langile bitarteko ETEentzat 24.000 euro.

Aukeratu beharreko zerbitzu-kategoriak
Programak aholkularitza-zerbitzuen hamar kategoria hartzen ditu, digitalizazioaren hainbat arlo betetzeko diseinatuak:

Adimen artifiziala (IA).
Datuen analisia (oinarrizkoa).
Datuen analisia (aurreratua).
Salmenta digitalak.
Negozio- edo produkzio-prozesuak.
Negozio-estrategia eta -errendimendua.
Zibersegurtasuna (oinarrizkoa).
Zibersegurtasuna (aurreratua).
Zibersegurtasuna (ziurtapenerako prestatzea).
Eraldaketa digitala 360.
Aholkulari digitalek, programak baimendutako profesionalek, ezarriko dituzte zerbitzu horiek, enpresa txiki eta ertain onuradunekin zerbitzu-akordioak sinatzeko eta lana egin ondoren laguntzaren ordainketa jasotzeko.

Aholkulari digitalek bete beharreko baldintzak
Aholkulari digitalak pieza garrantzitsuak dira Kit Consulting programaren arrakastan. Halakotzat hartzeko, baldintza batzuk bete behar dituzte:

Gutxieneko fakturazioa. Eskaeraren aurreko urtean gutxienez 100.000 euro fakturatu izana edo azken hiru ekitaldietan atalase hori baino diru-sarrera handiagoak izatea.
Zerga-egoitza Europar Batasunean. EBn erregistratuta egotea eta zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzea.
Aholkulari digitalentzako programari atxikitzeko epea irekita egongo da Kit Consulting programaren indarraldi osoan, eta ETEentzako aditu kualifikatu ugari egongo direla bermatuko da.

Programaren funtzionamendua
Kit Consulting jasotzeko prozesua hiru etapatan garatzen da.

Aholkularitza-bonua eskatzea. Interesa duten ETEek bonua eskatu behar dute, eta bonuaren zenbatekoa aldatu egiten da enpresaren tamainaren arabera.
Aholkularitza-zerbitzuak hautatzea. Bonua eskuratu ondoren, ETEak programaren katalogoko aholkularitza-zerbitzu bat edo batzuk aukera ditzake.
Aholkularitza inplementatzea. Hautatutako aholkulari digitalek aholkularitza-zerbitzuak egingo dituzte, eta ETEak digitalizazio-prozesuan aurrera egiteko behar diren urratsetan gidatuko dituzte.

Egilea Admin