Hidrokarburoen gaineko zerga autonomikoa legez kanpokotzat jotzen duen epaiak ez du eraginik Euskadin

Euskadin ez du eraginik izango Europar Batasunaren epai judizialak, zeinak legez kanpokotzat jotzen baitu 2013 eta 2018 artean Espainiako Estatuan aplikatu zen hidrokarburoen gaineko zerga bereziaren tarte autonomikoa, EAEn ez baitzen martxan jarri.

Hala ziurtatu dute foru aldundietako iturriek, eta azaldu dute Euskadin tarte autonomiko hori ez zela inoiz aktibatu.

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak legez kanpokotzat jo du 2013 eta 2018 arteko tarte hori, urte horretan lurralde osoan tasa uniformea ezarri eta ezabatu baitzen.

Bere epaian, Luxenburgon egoitza duen auzitegiak ebatzi duenez, Erkidegoko legeria “araudi nazional baten aurka dago, eta araudi horrek baimena ematen die eskualdeei edo autonomia-erkidegoei produktu eta erabilera bererako zerga bereziko tasa bereiziak ezartzeko, horretarako aurreikusitako kasuetatik kanpo kontsumitzen den lurraldearen arabera”.

Auzitegi Gorenak Europako Justiziara eraman zuen kasua, eta DISA konpainia Zerga Administrazioko Estatu Agentziarekin aurrez aurre jarri zuen, sozietate horrek IEHren tarte autonomikoari zegozkion zerga-sarrerak itzultzeko eskaera batzuengatik.

Zerga horren tarte autonomikoa 2013 eta 2018 artean egon zen indarrean, baina indargabetu egin zen 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera; orduan, autonomia-erkidegoen beste finantzaketa-sistema batek ordezkatu zuen, lurralde osorako tasa uniforme bat ezarrita.

Oro har, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak argudiatzen du estatu kide bakoitzari inolako muga edo kontrol-mekanismorik gabe eskualde-tipoak aplikatzeko aukera emateak “barne-merkatuaren funtzionamendu onari kalte egin liezaiokeela, neurri handiagoan zatituz, eta, horrela, salgaien zirkulazio askea arriskuan jarri”.

Hidrokarburoen zerga produktu energetikoak zergapetzen dituen zerga berezia da: gasolinak, gasolioak, kerosenoak, fuel-olioak, petrolio-gas likidotuak, gas naturala eta bioerregaiak eta bioerregaiak erregai edo erregai gisa erabiltzen direnean.

Epaiak, foru-aldundien arabera, ez dio Euskadiri eragiten, atea irekitzen dio itzulketen erreklamazioari, eta oraingoz zaila da horiek kuantifikatzea, Europar Batasuneko irizpena auzitegi nazionalek nola interpretatzen duten araberakoa izango baita.

Egilea Admin