Espainiar estatuko Gobernuak onartu du enpresa handiek gutxienez % 15 ordaintzea sozietateen gaineko zergan

Ministroen Kontseiluak astearte honetan onartu du multinazional handientzako sozietateen gaineko zergan % 15eko gutxieneko tasa globala ezartzen duen Europako zuzentarauaren transposizioa egiteko lege-proiektua, Gorteetara bidaltzeko.

Zuzentaraua G20an, ELGAn edo Europar Batasunean multinazionalen zerga-itzurpenaren aurka borrokatzeko lortutako nazioarteko fiskalitateari buruzko akordioetatik sortu zen, eta koherentea da Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundearen (ELGA) esparruan ezarritako helburu politikoarekin. Helburu hori 2. zutabe gisa ezagutzen da, eta laburbilduta dago herrialdeen arteko “beheranzko zerga-lehiaketa” deiturikoa mugatzean, sozietateen gaineko zerga murrizteko.

2022tik aurrera, 20 milioi eurotik gorako negozio-zifra duten enpresentzako zerga-oinarriaren gaineko % 15eko gutxieneko tasa dago Espainian; zerga osagarri berria, berriz, kontabilitate-emaitza garbi doituaren gainean aplikatuko da. Biak elkarrekin biziko dira, eta ez dute zergapetze bikoitzik eragingo.

Nori eragiten dio zerga osagarri berriak?
750 milioi edo gehiagoko negozio-zifra kontsolidatua duten multinazionalei edo talde nazionalei, azken erakunde nagusiaren finantza-egoera kontsolidatuekin bat etorriz, gutxienez aurreko lau ekitaldietatik bitan.

Hainbat erakunde mota kanpoan geratzen dira, hala nola erakunde publikoak, irabazi-asmorik gabeko erakundeak edo pentsio-funtsak, besteak beste.

Maria Jesus Montero Ogasun ministroaren kalkuluen arabera, Espainiako matrizea duten 126 multinazionali eta atzerriko matrizea eta Espainiako filiala duten 707 nazioarteko talderi eragin diezaieke, baina Europako gainerako herrialdeetan legedia garatzeko moduaren araberakoa izango dela zehaztu du.

Nola funtzionatuko du zerga osagarriak Espainiako estatuan?
Multinazional baten tributazio efektiboa, presentzia duen jurisdikzio bakoitzeko kalkulatua, % 15eko gutxieneko zerga-tasa baino txikiagoa denean, zerga osagarriari lotuta egongo da, eta hori jurisdikzio bakoitzean gutxieneko % 15eko zerga-tasa efektibora iristea ahalbidetzen duen zenbatekoaren baliokidea izango da.

Horrek esan nahi du jurisdikzioren batean % 15etik beherako tasa ordaintzen badute, zerga osagarria ordaindu beharko dutela benetako ekarpena tasa horretara iristeko.

Nola eratzen da zerga osagarria?
Ogasun Ministerioak jakitera eman duenez, zergak hiru oinarri izango ditu: zerga osagarri nazionala, zerga osagarri primarioa eta zerga osagarri sekundarioa.

· Estatuko zerga osagarriaren helburua izango da Espainiako lurraldean kokatutako erakundeek Espainian gutxienez % 15eko tributazioa lortzen dutela bermatzea.

· Lehen mailako zerga osagarria aplikatuko da Espainian kokatutako talde multinazional baten matrizeak atzerriko filialen errentak lortzen dituenean, baldin eta errenta horiek jurisdikzioetan kokatuta badaude, eta errenta horiek ez badute zerga osagarri nazional onargarririk ezarri eta % 15etik beherako tasa efektiboan ordaindu badituzte.

· Bigarren mailako zerga osagarriak “ixteko sistema gisa” jardungo du, eta talde multinazionaleko enpresa batzuek atzerrian % 15eko zerga ordaindu ez duten errentak lortu dituztenean aktibatuko da. Zerga primarioaren eta sekundarioaren arteko aldea da azken hori ez dagokiola matrizeari, baizik eta Espainian kokatutako taldeko filialei.

Egilea Admin