Udaren etorrera pentsiodunek emozio bikoitzarekin ospatzen duten gertaera da beti. Eguraldi onari ongietorria emateaz gain, edo hondartzan etzanda edo mendi-bidezidorretan paseatzen imajinatzeaz gain, beren kontuan jasotzen duten prestazioa bikoiztu egiten da urteko lehen aparteko ordainsaria ordaintzeari esker (bestea azaroaren amaieran jasotzen dute). Hori dela eta, erretiratu askok egutegiari begiratzen diote, diru-zorroa beteta oporrei hasiera emateko. Jarraian, hurrengo diru-sarrera horri buruz izan ditzaketen zalantzetako batzuk erantzungo ditugu.

Noiz ordainduko dute aparteko ordainsaria?
Legez, erretiro-pentsioa hilabetea igarota sartzen da. Hau da, dagokion hilaren hurrengo hilaren 1etik 4ra. Hala ere, banketxeek aurreratu egiten dituzte transakzio horiek, hilaren amaieran bezeroengana iritsi ahal izateko. Aparteko ordainsariarekin gauza bera gertatzen da, egutegiko arau berberek arautzen baitute. Hala, ekainaren amaieran jasoko dute. Hala ere, egun zehatzak aldatu egin daitezke — berriz ere helbideratuta duten bankuaren arabera —, baina horiek dira erakundeek erabiltzen dituzten kalkuluetako batzuk.

Bankinter: ekainak 21
Banco Santander: ekainak 24
CaixaBank: ekainak 24
Sabadell: ekainak 24
Ibercaja: ekainak 25
Cajamar: ekainak 26
BBVA: ekainak 25
ING: ekainak 25
Unicaja: ekainak 25
Kutxabank: ekainaren 26an
Abanca: ekainak 26
Evo Banco: ekainak 26
PiBank: uztailak 1.

Zenbatekoa izango da?
Erretiroagatiko prestazioa urtean zehar 14 ordainsaritan kobratzen da: 12 hileko soldata eta bi aparteko ordainsari. Eta zenbateko guztiak zenbateko berekoak dira. Adibidez: 1.800 euroko pentsioa jasotzen duen erretiratu batek 3.600 euro jasoko ditu ekainaren amaieran (eta azaroan) (kopuru hori bi aldiz); 2.000 euro kobratzen dituenak, 4.000 euro jasoko ditu. Hori guztia, pentsiodunak badira ordaintzen diren urtea hasi baino lehen (gaur egun, 2024). Aurtengo uneren batean erretiratuak izan direnentzat, jasoko duten aparteko ordainsaria metatzen duten denbora horren zati proportzionala da, hainbanatu egiten baitira.

Urtea hasita erretiroa hartu duen pertsona baten kasuan kopuru zehatzera iristeko formula bat honako hau izango litzateke: bere hileko pentsioa bider pentsiodun izaten daramatzan hilabete kopurua zati sei (urtearen erdia hartzen baita erreferentziatzat, aparteko bi ordainsari baitira). Formula horri jarraiki, otsailean lehen aldiz kobratu zuen pertsona batek 1.200 euroko pentsioa jasoz gero, haren aparteko ordainsaria 1.000 eurokoa izango litzateke (1.200 x 5/6 = 1.000).

Nork jasoko du ordainsari gehigarri hau?
Gizarte Segurantzaren araudiaren arabera, hark kudeatzen dituen prestazio guztiek ez dute aparteko ordainsariak ordaintzea aurreikusten. Honako hauek dira 14 abonu (12 hileroko eta aparteko bi) banatzen dituztenak: erretiroagatiko pentsioa, ezintasun iraunkorragatiko pentsioa, alarguntasunagatiko eta zurztasunagatiko pentsioa, eta senideen aldeko pentsioa. Beraz, hilaren amaieran diru-sarrera erantsirik jasoko ez dutenak honako hauek izango dira: baliaezintasuneko erretiroko kotizazio gabeko pentsioak jasotzen dituztenak (kotizatu ez dutenek edo kotizaziopeko bat jasotzeko eskubidea izateko behar adina denbora kotizatu ez dutenek jasotzen dituztenak); klase pasiboetako pentsiodunak (Estatuko langile publikoak); eta SOVIko pentsiodunak (Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Asegurua), erregimen zaharra bada ere, oraindik adineko pertsona batzuei mesede egiten baitie.

Zenbat handitu dira pentsioak 2024an?
Pentsioen erreforma onartzearekin batera, pentsioen eskuratze-ahalmena bermatzeko inflazioari lotuta geratu ziren. Horren ondorioz, aurten, kontribuzioak (lan-garaian sistema publikoari ekarpena egin ziotenek jasotzen dituztenak) % 3,8 hazi dira. Hala ere, Gobernuak erabaki zuen kontribuzio-mailakoak ez direnek eta Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerak (GMI) neurri handiagoan egitea, zehazki, % 6,9; aldiz, alarguntza-diru-sarrerak are gehiago igo ziren, % 14,1.

Egilea Admin