Euskadi da lan-kosturik handiena duen bigarren erkidegoa: 3.400 euro.

Euskal Autonomia Erkidegoko batez besteko soldata 2.460 eurokoa izan zen urteko lehen hiruhilekoan, hau da, aurreko urteko aldi berean baino % 1,9 gehiago, eta erregistroetatik izan duen mailarik altuena, Estatistikako Institutu Nazionalaren (INE) arabera. Gainera, soldata altuena duen bigarren erkidegoa da, Madrilen atzetik (2.778 euro). Kotizazioak eta beste kostu batzuk batuz gero, 947 euro dira, eta horrek 3.407 euroko lan-kostua dakar langile eta hilabete bakoitzeko, % 2,2ko igoerarekin 2023ko lehen hiruhilekoarekin alderatuta.

Absentismoari dagokionez, Euskadi izan zen lan egin gabeko ordu gehien izan zituen erkidegoa, 23,6 ordu langile eta hilabete bakoitzeko, Estatu osoan galdutako 21,2 orduen aurretik.

Estatu mailan, langile eta hileko batez besteko lan-kostua % 3,9 igo zen, eta lehen aldiz 3.000 eurotik gora kokatu zen (2.206 euroko soldata-kostua gehi 803 euroko kotizazioak eta bestelako kostuak). Bai lan-kostuak bai soldata-kostuak ondoz ondoko 13 hilabete egin dituzte goraka. Unai Sordo CCOOko idazkari nagusiarentzat, datu horiek “argi eta garbi” erakusten dute hitzarmen kolektiboak soldatak gorantz bultzatzen ari direla.

Sordoren arabera, gainera, Estatuan sortzen diren lanpostuak soldaten batez besteko altuan daudela erakusten dute, “hitzarmeneko soldaten batez besteko igoera % 3koa delako, baina soldaten batez besteko igoera % 4,5etik gorakoa delako”.

“Horrek adierazten du Espainian sortzen den enplegu-profila hobetzen ari dela, eta, beraz, lan-baldintzak hobetzeko lanean jarraitzeko akuilua, pizgarria eta motibazioa, bereziki lanaldia murriztuta”, adierazi du. Sektoreka, lan-kostuaren hazkunderik handienak jarduera profesional, zientifiko eta teknikoetan (+%7,4, 3.883,7 euroraino langile eta hilabete bakoitzeko) eta informazio eta komunikazioetan (+%6,8, 4.683,91 euroraino) izan dira. Ostalaritzan, bestalde, lan-kostuak % 4,7 egin zuen gora, eta 1.802,8 eurora iritsi zen langile eta hilabete bakoitzeko, jarduera-atal guztietako kopururik txikiena.

Egilea Admin