2024ko errenta-aitorpenaren kanpaina, 2023ko zerga-ekitaldiari dagokiona, amaitzear dago, ia hiru hilabete igaro ondoren. Apirilaren 3an hasita, astebete barru itxiko da behin betiko, datorren astelehenean, uztailaren 1ean. Horregatik, azken txanpa honetan, funtsezkoa da Ogasuna oraindik bete ez duten zergadunek lehenbailehen betetzea, bestela Zerga Agentziak ezarriko dituen zehapenak saihesteko.

Agentziak hainbat modalitate eskaintzen ditu aitorpena aurkezteko, internetez, telefonoz edo bulegoetan bertan. Horiek guztiak uztailaren 1era arte daude eskuragarri, baina azken bietarako beharrezkoa da aldez aurretik hitzordua eskatzea. Hori dela eta, gomendagarria da zergadunek argi izatea horretarako ezarri diren muga-datak. Beharrezkoa da hitzordua eskatzea ekainaren 28a baino lehen, bai deklarazioa telefonoz egiteko, bai bulegoetako batera bertaratzeko.

Zuzendu al daitezke akatsak?
Oro har, Zerga Agentziak aitorpenean egindako edozein akats edo ez-egite zuzentzeko aukera ematen du, aitorpenaren izaera edozein dela ere. Funtsezkoa da zergadunek gogoan izatea aitorpena kanpainaren azken egunera arte alda daitekeela, zehapen gehigarririk jarri gabe. Zuzenketak internet bidez egin daitezke, eta agentziak beti hartuko du kontuan aurkeztutako azken bertsioa.

Akatsak zergadunari kalte egiten badio (adibidez, Ogasunari behar baino gehiago ordaindu bazaio edo eskubidea zuena baino itzulketa txikiagoa jaso bada), zuzenketa-proposamen bat aurkez daiteke. Epaiak zergadunari mesede egiten badio, eta horrek Ogasunari kalte egiten diola esan nahi badu, aitorpen osagarria egin behar da. Prozesu hori internet bidez egin daiteke, Web Errenta aplikazioaren bidez. Kasu horretan, adierazpen bat zuzentzeko, “Aurkeztutako aitorpena aldatu” atalean sartu behar da. Hemen, oraingo ekitaldia nahiz preskribatuta ez dagoen beste edozein ekitaldi zuzendu daiteke, baldin eta Administrazioak akatsaren ondorioz behin-behineko edo behin betiko likidaziorik egin ez badu.

Aurten, Zerga Agentziak Web Errentan nabigatzeko prozesua sinplifikatu du, aitorpenen zuzenketa errazteko. Orain, zergadunak dagozkion zenbatekoak aldatu besterik ez du egin behar, eta sistema arduratzen da behar diren ekintzak automatikoki egiteaz. Aitorpen osagarri bat aurkeztuz gero, jatorrizko aitorpenaren emaitza ordaintzekoa bazen, zenbateko hori kenduko da; itzultzekoa bazen, jasotako itzulketa gehituko da.

Zehapenak eta isunak
Errenta aitorpena garaiz ez aurkezteak edo akatsak egiteak (zehazgabetasun batengatik edo kontzienteki) zigor desberdinak ekar ditzake, egoeraren larritasunaren eta azkartasunaren arabera.

Ogasunari kalterik egiten ez dioten baina aitorpena osatu gabe, zehaztasunik gabe edo datu faltsuekin aurkeztea dakarten akatsek 150 euroko isun finkoa eragin dezakete. Aitzitik, epaiak Zerga Agentziari kalte ekonomikoa eragiten badio, zehapena epaia jakinarazi den ala ez kontuan hartuta ezarriko da. Jakinarazpenik egin ez bada, zergadunak % 1 gehiago ordaindu beharko du atzeratutako hilabete bakoitzeko, gehienez ere % 15 12 hilabeteren ondoren. Akatsa jakinarazi bada, zehapena gogorragoa izan daiteke, zor den zenbatekoaren % 50era iritsiz 3.000 eurotik gorakoa ez bada, eta % 50etik % 100era artekoa atalase hori gainditzen badu. Iruzur larrien kasuan, zehapena % 150eraino irits daiteke.

Egilea Admin