Valentziako Erkidegoko Institutu Teknologikoen Sarea (REDIT) osatzen duten 11 zentroen jarduerak inpaktuak sortzen ditu Valentziako ekonomian, 775,5 milioi euroko errentarekin eskualdeko BPGari eta 16.047 lanposturekin lanaldi osoan. Hauek dira REDITeko Institutu Teknologikoen eragin ekonomikoa eta Valentziako Erkidegoko ekoizpen-sarearen garapenari egindako ekarpena izeneko txostenaren datuetako bi. Valentziako Ikerketa Ekonomikoen Institutuak (IVIE) egin zuen txosten hori. Gainera, institutu teknologikoen funtzionamenduak 346,2 milioi euroko zerga-bilketa ahalbidetzen du diru-kutxa publikoentzat, azterlan beraren arabera.

Inpaktu-zifra horiek lortzeko, azterlanak kontuan hartu ditu bai institutuen funtzionamendu-gastutik eta inbertsioetatik eratorritako onurak, bai sarearekiko lankidetzari esker Valentziako Erkidegoko enpresek lortzen dituzten salmenten gehikuntzatik datozenak.

Lehenik eta behin, REDITen zentro teknologikoen jarduera garatzeko egindako inbertsioak 147,3 milioi euroko gastua ekarri zuen 2022an, eta horrek 266,3 milioi euroko guztizko inpaktua eragin zuen salmentetan, zuzenekoa, zeharkakoa eta induzitua barne. Horrek, aldi berean, 164 milioi euroko ekarpena ekarri zuen Valentziako Erkidegoko BPGra. Enpleguan izandako eraginari dagokionez, REDITen jarduera arruntari esker, lanaldi osoko 4.305 enplegu sortu eta mantendu ahal izan ziren, urtean zehar. Eta eragin fiskalari dagokionez, Institutuen Sarearen jarduerak 65,5 milioi euroko diru-sarrera gehigarriak dakarzkie diru-kutxa publikoei.

REDITeko institutuen funtzionamendu-gastuek eragindako inpaktuak alde batera utzita, enpresa elkartuek institutuek ematen dizkieten zerbitzuei esker lortzen dituzten salmenten hazkundeak ere onurak dakarzkio Valentziako ekonomiari. Fakturazio-zifra handiago horrek (1.011 milioi euro 2022an) 1.396,3 milioi euroko guztizko inpaktua eragiten du negozio-zifraren terminoetan, eta horietatik 611,5 milioi euro BPGari ematen zaion balio erantsia (errentak) dira. Enpleguaren kasuan, guztizko eragina 11.742 lanpostutan zenbatesten da. Gainera, jarduera ekonomikoaren hazkundeak 280,7 milioi euroko zerga-bilketa ere ekarri du, Valentziako institutu teknologikoen jarduerarik gabe lortuko ez liratekeena.

Laburbilduz, bi inpaktu horiek barne hartuta, bai funtzionamenduak, bai enpresei eskaintzen dizkien zerbitzuei esker enpresentzat sortzen direnek, REDITi lotutako institutu teknologikoek 775,5 milioi euroko ekarpena egin zioten Valentziako BPGari, eta lanaldi osoko 16.047 enplegu baliokide eman zizkioten lan-merkatuari. Inpaktu horien hiru laurden inguru REDIT zerbitzuak ematen dizkieten enpresek izandako salmenten gehikuntzan dute jatorria. REDITi lotutako institutuek sortzen dituzten guztizko inpaktuak eta egiten dituzten gastu eta inbertsioak kontuan hartuta, gastu- edo inbertsio-euro bakoitzeko 5,3 euroko BPG sortzen da Valentziako Erkidegoan, eta milioi bat gastu edo inbertsio bakoitzeko 109 lanpostu sortzen eta/edo mantentzen dira.

Azkenik, REDITen jarduerari esker, zenbatetsitako eragin fiskala 346,2 milioi eurokoa da, Gizarte Segurantzaren, BEZaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta PFEZaren kotizazioen bidez diru-kutxa publikoetarako bildutakoa.

Joaquín Maudos eta Vicente Safón IVIEko ikertzaileek, Eva Benages eta Carlos Albert ekonomialariekin batera, REDITekin lan egiten duten enpresek duten pertzepzioa aztertzea, lankidetza horren onura ekonomikoa baloratzea eta institutu teknologikoen sarean oinarritzen ez diren enpresekiko dauden desberdintasunak egiaztatzea da azterlanaren ardatza.

Horretarako, inkestaren bidez landa-lanera jo da 2022an REDITekin lankidetzan aritu ziren 4.102 enpresen lagin adierazgarri batera, bai eta SABI datu-baseak enpresen urteko kontuei buruz ematen duen informaziora ere. Txostenaren ondorioen arabera, REDITen konpainia laguntzaileek 1.000 milioi euro baino gehixeago handitu zituzten salmentak 2022an, elkartutako zentro teknologikoren baten laguntzarekin aktibatutako proiektuak abian jartzeari esker.

Gainera, REDITen zerbitzuak eta berrikuntza-tresnak erabiltzen dituzten inkestatutako enpresek diotenez, teknologia-institutuen sarearekiko lankidetzari esker, batez beste 1,3 ehuneko-puntu hobetu zuten errentagarritasuna.

Inkestan, REDITekin kolaboratzen duten enpresak pozik daude institutuekiko lankidetzarekin, bereziki sortutako konfiantzazko eta gardentasunezko lan-giroari dagokionez. Inkestatutako enpresen % 65,1ek uste du aurreikusitako helburuak lortu direla, eta % 78,8 ados edo oso ados dago institutuetako eta enpresako profesionalen arteko harreman onarekin.

REDITekin batera garatutako I+G+b jarduerari ematen dioten balorazio altuak azaltzen du Valentziako institutu teknologikoren batekin lan egin duten enpresen % 69k lankidetza errepikatzeko asmoa adieraztea. Ebaluazio globalean, enpresa gehienek ( % 53) uste dute beren etorkizuneko lehiakortasuna REDITekin batera garatutako proiektuen mende dagoela, nahiz eta % 31,8rentzat institutu teknologikoen laguntza ez den erabakigarria haien lehia-abantailan.

Egilea Admin