Ekonomialari akademikoen lantalde batek proposamen bat egin du, Next Generation EU programa eta Urte Anitzeko Finantza Esparrua gauzatzearen testuinguruan politika ekonomiko zehatzen inbertsio eta jarduera-ildoekin, COVID-19ren krisiaren ondorio sanitario eta sozioekonomikoei aurre egiteko eta, aldi berean, produktibitatea handituz gure ekoizpen-eredua digitalki eta berdeki eraldatzeko. Dokumentuak 145 sinatzaileren iradokizunak, iruzkinak, babesa eta atxikimenduak jaso ditu.

Covid-19ren krisiaren ondorio ekonomikoen aurrean, premiazkoa da Espainiako ekonomia ekonomia moderno, efizienteago eta kohesio sozial handiagoko baterantz eraldatzeko oinarriak ezartzea, ingurumenaren kontserbazioarekin bateragarria den hazkunde-bide jarraitua lortu ahal izateko. Horretarako, inbertsioak eta erreformak ezarri behar dira, pobrezia eta desberdintasun ekonomikoak murrizteko eta teknologiaren erabilera zabaltzeko.

Jarduera-ildoen zerrenda zehatza izan nahi du, inbertsio- eta erreforma-programa zehatzak jasotzen dituena, eta zortzi arlotan taldekatu dira: 1) Zientzia, berrikuntza eta transferentzia teknologikoa, 2) Energia, baliabide naturalak, ingurumena eta garraioa, 3) Administrazio Publikoaren fiskalitatea eta erreforma, 4) Osasuna eta gizarte-zerbitzuak, 5) Hezkuntza, 6) Industria eta turismoa, 7) Lan-merkatua, 8) Landa-munduko ekonomia.

Susperraldi ekonomikoa

Horietako batzuek gastu publikoa handitzea dakarte, eta epe ertain eta luzeko programa baten esparruan aurreikusi beharko litzateke, zor publikoaren iraunkortasuna bermatzeko, zorpetze handiko eta pentsio-sistemaren defizit gero eta handiagoetako testuinguru batean. Next Generation EU (Next) Europako Susperraldi Funtsak eta EBko Urte Anitzeko Finantza Esparru berriak aukera ematen dute inbertsio horiei ekiteko behar diren tresnak zabaltzeko. Dokumentua hemen dago eskuragarri: https://www.ucm.es/icae/reconstruccion

Egilea Admin