2020. urtearen hasieran hasitako osasun-krisiak aurrekaririk gabeko shock a eragin du ekonomia globalean. Konfinamendu-etapak eta gizarte-urruntzearen ondorengo neurriek, bereziki zerbitzuen sektoreari eragiten diotenek, eragin negatiboa dute jardun ekonomikoan. Horri gehitzen badiogu Espainia bigarren olatuan dagoela, eta horrek neurri gehigarriak hartzera bultzatzen duela, testu honetarako aukeratutako tituluaren arrazoia ulertuko da.

Baina zerbait gehiago zehaztu dezakegu, Euskal Autonomia Erkidegorako hiru hilean behin Laboral Kutxan egiten ditugun enpresen eta kontsumitzaileen konfiantza-inkesten emaitzei begiratuta. Enpresekin hasita, hiruhileko honetako emaitza aurrekoa baino hobea da, baina oraindik eremu negatiboan dago, edo, bestela esanda, lagindutako 400 enpresetatik erdiek baino gehiagok etorkizunari buruzko ikuspegi ezkorra dute. Jardueraren bilakaerari buruzko itxaropenei dagokienez, enpresen % 59,3k uste du murriztu egingo dela, eta hori datu harrigarria da, ekonomiaren irekierak normaltasunera itzultzea ahalbidetu beharko lukeela uste baita. Logikoa denez, inkesta osatzen duten gainerako parametroak ezkor ikusten dira. Zehazki, panelisten erdiek baino gehiagok uste dute fakturazioa eta eskaerak murriztu egingo direla, eta apustua egiten dute kobratutako prezioetan ez delako aldaketarik egongo; horrek eragiketen errentagarritasunari buruzko itxaropen negatiboa dakar.

Azkenik, enpresen gehiegizko gaitasun-egoera dela-eta, ez dute igoerarik espero inbertsioen eta langileen bolumenari dagokionez, uneko hiruhilekoari begira.

Sektoreak bultzatu

Kontsumo- eta inbertsio-eskariak dinamismorik erakusten ez duen ingurune honetan, sektore publikoak aurrerapausoa eman behar du. Beharrezkoa da ekonomiaren eskari erantsia suspertzea, kaltetuta dauden sektoreak dinamizatzeko, eta galduko den enpresa-ehuna ordezkatuko duten proiektu berriak sortzeko bideak artikulatzea.

Egilea Admin