Nafarroako Gobernuak aurten 30 milioi euro sartuko ditu Tobin eta Google tasekin, Espainiako Gobernuak onartutako bi zerga berri konpainia handien banku-transferentziak eta zenbait negozio digital ordaintzeko. Eta horren diru-bilketa Foru Ogasunak Ogasun Ministerioarekin doikuntza-formula ezartzeko zain dago. Akordio hori, legez, urtarrilaren amaieratik itxita egon behar zen, baina Ogasunak eta Ministerioak zehaztu gabe jarraitzen dute, Foru Gobernuak berak Adolfo Araiz eh bilduko bozeramaileari emandako erantzunean adierazi duenez.

Espainiako Gobernuak urriaren amaieran onartu zituen bi tasa berriak, diru-bilketa hobetzeko eta Ogasunaren kontroletik ihes egiten duten bi jarduera ekonomiko indartsuei muga jartzeko asmoz, hala nola, Interneteko korporazio handiei eta finantza-espekulazioari. Ministerioaren aurreikuspenen arabera, 850 milioi euro bilduko dituzte finantza-transakzioen gaineko zergarekin (Tobin tasa) eta 968 milioi korporazio digitalen gaineko zergarekin (Google tasa).

Foru Ogasunaren arabera, Nafarroak zerga berrian parte hartuko du gainerako zergen proportzio berean. Eta% 1,6koa da transferitu gabeko eskumenen ekarpena kalkulatzeko, eta% 1,76koa BEZaren doikuntzari aplikatu beharreko kontsumo-indize erlatiboa finkatzeko.

Urrian onartutako legearen arabera, Nafarroak eta Estatuak hiru hilabete zituzten zerga berriaren doikuntza zehazteko, Hitzarmen Ekonomikoaren bidez. Lege propio batekin edo finantza-harremanen doikuntza batekin, ezarri berri diren zeharkako beste zerga batzuekin gertatzen den bezala, hidrokarburoena kasu. Hala ere, ezarritako epea akordiorik gabe gainditu da, eta ez dirudi berehalakoa izango denik. EAEk ere ez du zehaztu zerga berria nola egokitu behar den, eta, ondorioz, EAJk erantzun bat eskatu dio Espainiako Gobernuari lehenbailehen.

Zerga berriak, nolanahi ere, eragin txikiagoa izango du Foru Ogasunaren bilketa propioan, iaz 3.910 milioira iritsi baitzen. Zifra 2019koa baino% 8 txikiagoa da, eta beherakada oso bestelakoa izan da zergen arabera. Hala, 2020an lan-errenten bilketa egonkor mantendu zen bitartean (% 0,35), sozietateen gaineko zergaren ondoriozko diru-sarrerak% 5 jaitsi ziren, eta BEZaren bilketa, berriz,% 15 jaitsi zen, batez ere zeharkako zergen ondorioz Estatuarekin egindako doikuntzen ondorioz.

Bi zerga berriak indarrean daude dagoeneko, baina autolikidazioak uztailera arte atzeratu dira. Hasiera batean, eta Foru Ogasunaren eta Ministerioaren arteko akordio batek epe laburrean termino desberdinak ezartzen ez baditu, Estatuak bere gain hartuko du bilketa osoa, eta, ondoren, dagokion zatia Nafarroari transferituko dio Hitzarmenean ezarritako irizpideen arabera, eta hori aurtengo ekitaldia amaitu baino lehen itxi beharko litzateke. Horrek, neurri batean, Nafarroak Estatuarekiko urteko doikuntzekiko duen mendekotasuna areagotzen du, esportazioen tributazio-aldaketaren ondoren 2012an saldo negatiboa baitu. Eta horrek azken bilketan eraginik ez badu ere, negoziazio-marjina mugatzen du desadostasunak sortzen direnean.

Egilea Andoni Beitia