Eusko Jaurlaritzak Finkatuz funtsa kudeatzeko sozietate publiko bat sortzeko baimena eman dio Finantzen Euskal Institutuari. Funts horren helburua da enpresa handietan epe luzeko finantza-partaidetzak eskuratzea, Euskadin sustraitzeari euts diezaioten.

Sozietate publikoak 160 milioi euroko hasierako kapital soziala izango du. Hala ere, legegintzaldian zehar sozietate berriaren kapital soziala handitzeko asmoa du Gobernuak, 300 milioi eurora iritsi arte.

Sortzen denean, Finantzen Euskal Institutuak sozietate publiko berriaren esku jarri ahal izango ditu merkataritza-sozietateen kapitaleko akzioak eta partaidetzak, bai eta obligazioak eta kredituak ere, besteak beste.

Eusko Jaurlaritzak atzo zehaztu zuenez, inbertsioak hainbat printzipiotara mugatuko dira, besteak beste, enpresaren tamainara; izan ere, 100 milioi eurotik gorako fakturazio-bolumena izan beharko du eta gutxienez 50 langile izan beharko ditu.

Sozietateek ere Euskadin izan beharko dute egoitza soziala, eta ezin izango da parte hartu aldi berean talde bateko kide diren enpresetan.

Lehentasunezko sektoreak Gainera, krisian dauden enpresak sozietate publikoaren helburutik kanpo egongo dira. Aeronautikarekin, elikadurarekin, automobilgintzarekin, biozientziekin, eduki digitalekin, ekoindustriarekin, energiarekin, makineriarekin, produktu eta instalazio siderurgikoekin, teknologia elektronikoekin eta informazioaren teknologiekin, garraioekin, mugikortasunarekin eta logistikarekin lotutako sektoreetan inbertitu ahal izango da.

Partaidetzak irauteko bokazioa izango du, eta, beraz, ez da ezartzen inbertsioaren gehieneko eta gutxieneko iraupen-aldirik.

Sozietate berriak, hasiera batean, ez du giza baliabiderik izango, ezta baliabide materialik ere; izan ere, kudeaketa- eta administrazio-lanak Finantzen Euskal Institutuak egingo ditu, eta bere jardueratik datozen diru-sarrerekin finantzatuko da.

Egilea Andoni Beitia