ANDONI BEITIA /2019-10-30/ 11/2018 Legeak 500 langiletik gorako konpainia batzuk behartzen ditu urteko emaitza ez-finantzarioen txosten bat aurkeztera 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako kontabilitate-ekitaldietarako. Lege horren arabera, kontu-auditoreak informazio hori kudeaketa-txostenean sartu dela egiaztatzeaz gain, haren edukia egiaztapen-zerbitzuen emaile independente batek egiaztatu behar du. Legedi berriak ezartzen du zenbait erakundek ingurumenari, gizarteari, langileei, giza eskubideen errespetuari, ustelkeriaren eta eroskeriaren aurkako borrokari, aniztasunaren kudeaketari eta gizartearekin duten harremanari buruzko informazioa eman behar dutela urtero.


“AENORek EINF egiaztatzeko zerbitzuak ematen ditu kanpoan eta modu independentean, eta esperientzia zabala eta egiaztatua du txostenaren xede diren gaietan ziurtapenean eta egiaztapenean”, azaldu du José Magrok, erakunde ziurtatzailearen jasangarritasun eta erantzukizun sozialeko kudeatzaileak.

“Egiaztapena emandako informazioaren zehaztasunaren eta osotasunaren balorazio objektiboa da, bai eta informazio hori aurretik ezarritako eduki- eta txosten-printzipioekin bat datorren ere. Helburua da egiaztatzea emandako informazioak ez duela omisiorik, distortsiorik edo akatsik, eta horrek fidagarritasuna bermatzen duela “, azpimarratu du Magrok. Legearekin bat datorrela egiaztatu ondoren, AENORek egiaztapen-adierazpen bat bidali du. Baina, era berean, Txosten Ez Finantzarioa Reporte Globalaren Ekimenaren (GRI) arabera egiaztatzeko aukera ere ematen du; hala, bezeroak ziurtagiri bikoitza jaso dezake: egiaztapen-aitorpena eta adostasun-ziurtagiria. Ildo horretan, AENORek gaitasun teknikoa eta independentzia ditu, 150 akreditazio eta baimen baino gehiagoren bermearekin. Gainera, EMAS erakunde liderra da Espainian ingurumen-egiaztapenean, 850 ingurumen-egiaztapen inguru egin baititu, eta esperientzia du karbono-aztarna egiaztatzen, eta egiaztapen horiek EINFren egiaztapenean integra daitezke. Era berean, erakundeak GRIrekin lan egiten du duela 15 urte baino gehiagotik, eta 2001. urteaz geroztik 400 iraunkortasun-memoria baino gehiagoren egiaztatzaile gisa jarduten du.

Egilea Andoni Beitia