Euskal enpresaburuen konfiantza moteldu egin da ekitaldi honetako bigarren hiruhilekoari begira, % 6,7 igo baita urteko lehen hiru hilabeteekin alderatuta, orduan% 7,9 igo baitzen 2020ko urritik abendura bitarteko aldiarekin alderatuta, eta, ondorioz, Euskadi izan zen indize hori gehien hazi zen autonomia-erkidegoa.

Hiruhilekoen arteko igoera hori Espainiako batez bestekoa baino 1,7 puntu handiagoa da; izan ere, lehen hiruhilekoarekin alderatuta, igoera% 5ekoa izan da.

Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) Enpresa Konfiantza Harmonizatuaren Indizea (ICEA) argitaratu zuen atzo (ostirala), eta Euskal Autonomia Erkidegoan 17,5 puntu negatiboko itxaropenen balantzea egin zuen (aldeko eta kontrako erantzunen ehunekoaren arteko aldea).

Emaitza hori EAEko enpresa-establezimenduen kudeatzaileen % 17,7k uste dute negozioak aldeko martxa izango duela bigarren hiruhilekoan, eta % 35,2k uste dute kontrakoa izango dela, eta % 47,1ek uste dute normala izango dela.

Lehen hiruhilekoan, urteko lehen hiruhilekoan, Euskadiko enpresaburuen % 15,9k negozioaren aldeko balorazioa egin zuen, % 37,6k baino askoz ere gutxiago, eta horrek 21,7 puntu negatiboko egoera-balantzea utzi zuen.

Emaitza horrek erakusten du Euskadin jarduera ekonomikoa suspertzeko itxaropenak leundu egin direla urtearen lehen zatian, neurri handi batean, koronabirus olatuen ondorioz eta nahi den abiadura hartzen ez duen txertaketa-erritmo baten ondorioz.

Estatu osoan, bigarren hiruhilekorako aurreikuspenen aurkako saldoa handiagoa da Euskadin baino, % 21,6 jaitsi baita.

Jarduera-sektoreen arabera, enpresaburuek Espainia osoan bigarren hiruhilekoari begira duten konfiantza bereziki hobetu da garraioan eta ostalaritzan (% 6,1), beste zerbitzu batzuetan (% 5,8) eta eraikuntzan (% 5,6); aldiz, batez bestekoaren azpitik daude industriaren (% 4,8) eta merkataritzaren (% 3) gorakadak. Estatistikako Institutu Nazionalaren arabera, autonomia erkidego guztietan handitu da enpresen konfiantza.

Euskadin hazi da gehien enpresen konfiantza-indizea, bigarren hiruhilekoarekin alderatuta

Egilea Andoni Beitia