Euskadik, beste urte batez, bere indar digitala erakutsi du, 28en Europar Batasuneko zazpigarren postuan baitago, Orkestra Lehiakortasunerako Euskal Institutuak 2019ko datuei buruz egindako azterlan baten arabera. Urte horretan, Erresuma Batua oraindik ere esparru komunitarioaren parte zen. Hirugarren urtez jarraian, aztertutako aldagai gehienetan gora egin du, eta horrela finkatu da digitalizazioan aurreratutako herrialdeen taldean.

Orkestraren Desi 2020 azterlanaren arabera, euskal ekonomia eta gizartea % 61,5eko digitalizazio-ehunekora iristen dira; beraz, Europa iparraldeko liderrekiko distantziak murrizten ditu eta oinarri “sendoak” finkatzen ditu bere pultsu digitala sendotzeko posizio lehiakorretan finkatzeko, orkestraren arabera.

Ondorio horietara iristeko, Desi 2020k bost dimentsio aztertu ditu: konektibitatea, zerbitzu publiko digitalak, teknologia digitalaren integrazioa, Interneten erabilera eta giza kapitala. Kontzeptu horietako batek ere ez du atzera egin azken hiru urteekin alderatuta, nahiz eta batzuek aurrerapen-maila handiagoak dituzten indartzea komeni den beste batzuen aldean.

Euskadiren indarguneen artean konektibitatea eta zerbitzu publiko digitalak daude. Lehenengoari dagokionez, Euskadik hirugarren postua lortu du EB-28n, banda zabal finkoa eta mugikorra ezarri eta estali direlako, nahiz eta bere prezioak hobetu beharreko gaien artean dauden.

Zerbitzu digitalen eskaintza publikoa da emaitzarik onenak lortu dituen bigarren dimentsioa eta EAE seigarren postuan dagoen eremua Erkidego mailan. Horri dagokionez, orkestraren txostenak administrazio publikoek euskal ekonomian eta gizartean digitalizazioaren aurrerabidean egin duten ekarpena nabarmentzen du, eta bereziki gelditzen da Euskadi 2020 Agenda Digitalean.

Puntu interesgarri bat alderdi digitala enpresa-munduan nola sartu den da, Lehiakortasunerako Euskal Institutuaren txostenaren ondorioen arabera, “Emaitza onak finkatzen baititu”. Izan ere, enpresa-sektore osoaren digitalizazioaren ondorioz, EAE EB-28ko bigarren postuan dago.

Indargune hori adierazle hauetan oinarritzen da: informazioaren eta gizarte-baliabideen truke elektronikoaren erabilera handia, Euskadiri Europako lehen postua ematen diona; beste enpresa-praktika batzuetan ere, hala nola makrodatuen eskuragarritasunean eta hodeira jotzean, Europako batez bestekoaren gainetik dago.

Hala ere, enpresa-arloan ere optimizatu daitezkeen alderdiak daude, eta horien artean, Orkestrak merkataritza elektronikoaren enpleguan sakontzeko beharra aipatzen du; jarduera horretan, EAEko ekoizpen- eta zerbitzu-ehuna ez da iristen Erkidegoko batez bestekora.

Hobetu beharreko arloak

Konektibitatea, zerbitzu publikoak eta enpresa-munduko integrazioa dira Euskadik bere gaitasuna eta denboran izandako aurrerapena erakusten duten dimentsioak, baina badira beste eremu batzuk ere, posizio lehiakorrei eusteko kontuan hartu beharrekoak.

Hori da Interneten erabileraren kasua, eta bereziki, orkestraren arabera, “Emaitza oso baxuak” ematen dituzten etxeetan egiten dena. Pandemiak egoera hori aldatu du, baina 2019an, azterketa-urtean, komunikatzeko edo prestakuntza-ikastaroak egiteko bitarteko horretaz baliatzen ziren herritarren maila Europako batez bestekoa baino askoz txikiagoa zen, bai eta sarearen erabilera ere merkataritza-transakzioak egiteko.

Bestalde, giza kapitala hobetu beharreko beste arlo bat da. Desi 2020 txostenak kontraesana adierazten du; izan ere, EAE Europako rankingaren lehen postuan dago IKTetan graduatutako pertsonengan (informazioaren eta komunikazioaren teknologiak), eta, aldi berean, IKT horiekin lotutako jardueretan diharduten espezialisten batez bestekoaren azpitik dago.

Egilea Admin