Enpresek ez dute 45 urtetik gorako pertsonak kontratatzeko joera izaten, eta oztopo ikusezin horretatik aurrera langabeziaren lerroak lotzera joatea arazo bat izaten da Euskadin, bereziki, eta Espainian, oro har, nahiz eta adin horretatik gorakoek Espainiako estatuko biztanleria aktiboaren % 46,8 osatzen duten segmentu bat osatzen duten.

Hori dela eta, Lanbidek, adibidez, % 15 handitu ditu iraupen luzeko langabeak kontratatzeagatik enpresei ematen dizkien diru-laguntzak, baldin eta, gainera, aipatutako adina gainditzen badute.

Randstaden arabera, urteko lehen hiruhilekoko lan-merkatuari buruzko datuek erakusten dute 45 urtetik gorako euskal langileek 49.729 lan-kontratu sinatu zituztela urtarriletik martxora bitartean, hau da, 2020ko azken hiru hilabeteetan baino % 12,7 gutxiago. Jaitsiera Espainiako Estatuko batez bestekoa baino 5,8 portzentaje-puntu nabarmenagoa da. Izan ere, Euskadin 45 urtetik gorako langileek sinatutako lan-kontratuen bolumena Estatuan adin-tarte horretako langileen artean sinatutako kontratu guztien % 4,4 da.

Lurraldeka, Bizkaian 29.045 kontratu sinatu dira, % 7 gutxiago; Gipuzkoan, 5.137, % 8,4 gutxiago; eta Araban, 8.461, % 8,4 gutxiago.

Egilea Andoni Beitia