Espainiako Bankuaren ustez, beharrezkoa da enpresa bideragarriei kreditua ematea gertutik zaintzea, izan ere, hori murrizteak jarduera ekonomikoa suspertzeko bideari eragin diezaioke. Azterketa hori erakundeak aste honetan aurkeztu duen Finantza Egonkortasunari buruzko Txostenaren aurrerapen batean sartzen da. Txosten horrek pandemiak iraun bitartean enpresen eta pertsona fisikoen zorpetzearen bilakaeran dauden aldeak jasotzen ditu.

Arriskuaren balorazioa funtsezkoa izan zen kredituak 2020an izan zuen bilakaeran. Azaldu duenez, enpresa eta pertsona fisiko ahulenek hazkunde ahulagoa izan zuten, eta haien kreditu problematikoa ere hazi egin zen.

Babes programek, hala nola KOIren abalak eta kredituen luzamenduak, eragin “esanguratsua” izan dute joera horiei eusteko, baina ez dira baliogabetu.

Horrek esan nahi du, dokumentuan azaltzen denez, laguntza-programa horiek egon izan ez balira, arrisku-profil handieneko enpresa-taldeek eta etxekoek finantza-erakundeen kreditu-murrizketari aurre egin beharko lioketela, ziurrenik.

Era berean, krisiaren aurreko aldeak, enpresen finantza-sendotasunari dagokionez, edo pertsona fisikoen errenta-, ondare- eta enplegu-egonkortasunari dagokienez, erabakigarriak izan daitezke etorkizuneko finantzaketa-beharrei eta ordainketa-gaitasunari dagokienez.

Errentaren narriadura erlatibo handiena duten enpresek eta familiek zor handiagoa izan dezakete epe laburreko gastuak estaltzeko, eta horrek bankuentzako finantza-arriskuak handitzea ekarriko luke, baina kontsumoari eta inbertsioari eusteko eta enplegua babesteko balioko luke. Horrela, “Jarduera ekonomikoaren gaineko bigarren txandako ondorioak” saihestuko lirateke.

Hala ere, epe luzeagorako errentak sortzeko itxaropenen narriadura “nahikoa larria” bada, kreditu eskaera kaudimenduna uzkurtzeak, edo bankuen eskaintza gehiago murrizteak, arrisku handiagoen ondorioz, sektore horien zorra murriztea ekar lezake, txostenaren arabera.

Egilea Andoni Beitia