Nafarroako Parlamentuko osoko bilkurak, PSNren, Geroa Bairen, eh Bilduren, Podemosen eta Ezkerraren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin, Nafarroako Animalien Osasunaren Legea aldatzeko foru lege proposamena onartu du ostegun honetan, behi-azienden ustiategiak handitzeko luzamendua ezartzeko helburuarekin.

Hain zuzen ere, PSNk, Geroa Baik eta Podemosek bultzatutako legearen helburua da luzamendu hori egitea, animalien osasunari buruzko araua aldatzeko lege-proiektua tramitatzen ari diren bitartean, “Ez dadin eskabiderik onartu eta ez dadin baimenik eman azienda larriko 1.250 unitate (UGM) baino gehiagoko abere-ustiategiak jartzeko”. Ezta 1.250 ALU baino gehiagoko ustiapena eragiten duten handitzeetarako ere. Kasu guztietan, “2022ko maiatzaren 30era arte”.

Zioen azalpenean, proposamena egin duten taldeek NJANeko Administrazioarekiko Auzien Salaren ekainaren 8ko 114/2020 epaiaren ondorioz sortutako egoera aipatzen dute. Epai horrek “behien sektoreko abeltzaintza-ustiategien tamainaren mugaren deuseztasuna zehaztu zuen, bai eta haien tamaina handitzeko ezintasunaren deuseztasuna ere, gehieneko ahalmen hori gainditzen badute”.

Baliogabetutako aurreikuspenak martxoaren 20ko 31/2019 Foru Dekretuaren parte ziren. Dekretu horrek, “Arrisku epidemiologikoak prebenitzeko”, mugak ezartzen zituen Nafarroako abeltzaintza-ustiategien gehieneko tamainari dagokionez, eta ustiategi berrien handitzea edo instalazioa ezarritako gehieneko tamainarekin lotzen zuen.

NJANen epaiak behi-sektoreari buruzko aurreikuspenak baino ez ditu baliogabetzen; izan ere, gaitasun-mugarik ez izateak “konpondu ezinezko kalteak eragin ditzake babestu nahi den interes publikoaren aurka”. Gainerako ustiategiek (txerriak, zaldiak, etab.) 31/2019 Foru Dekretuan ezarritako mugak bete beharko dituzte.

Irakurketa bakarrean onartuta, Nafarroako Animalien Osasunari buruzko azaroaren 16ko 11/2000 Legea aldatzen duen foru legea Nafarroako Aldizkari Ofizialean (Bon) argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.

Egilea Andoni Beitia