Euskadik 32,2 milioi euro jasoko ditu iraupen luzeko zaintza-proiektuak, gizarte-zerbitzuak eta irisgarritasun unibertsala sustatzeko Europako Funtsetatik, “Zainketa-sistema eraldatzeko”, Espainiako Gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaritzak jakinarazi duenez.
Gizarte Zerbitzuen eta Mendekotasunaren Arretarako eta Autonomiarako Sistemaren Lurralde Kontseiluak ostiral honetan onartu du Berreskuratze, Eraldaketa eta Eraldaketarako Planeko 22. osagaia (“Zainketa ekonomikoa eta berdintasun eta gizarte-inklusioko politikak indartzea”) inbertitzeko proiektuen lurralde-banaketa.

730,8 milioi euro dira, eta komunitate autonomoek nahitaez bideratu behar dituzte hiru lerroetan (iraupen luzeko zainketak, gizarte-zerbitzuak eta irisgarritasun unibertsala) abian jartzeko konpromisoa hartu duten proiektuak indartzeko. 730,8 milioi horietatik, Euskadik 32,2 milioi jasoko ditu, hau da, kopuru osoaren % 4,4.

Konpromiso hori alde biko hitzarmen batean jasoko da, eta Ministerioaren eta erkidego bakoitzaren artean banatuko da. Horrez gain, administrazio guztien arteko koordinazio iraunkorreko mekanismo bat ezarriko da, osagai horrek lortu nahi dituen eraldaketa sozialeko helburuak benetan lortzen direla ziurtatzeko.

Lurralde Kontseiluan lortutako akordioaren ondoren, Ministerioaren eta autonomia-erkidegoen arteko aldebiko hitzarmenak bilduko dira. Hitzarmen horietan, ezarriko diren proiektu zehatzak (eta horien kostua) eta erkidegoek horiekin lortzeko konpromisoa hartzen duten mugarriak eta helburuak jasoko dira. Hori betetzen den aztertuko da seihileko bakoitzean.

Berehala inbertitzen hasteko erraztasuna

Hitzarmenen zatiketari dagokionez, erkidegoek urteko funtsen zenbateko osoa jasoko dute, baita Europar Batasunak lehen diru-sarrera egin ez badu ere, Gobernuak Estatuko Aurrekontu Orokorretan sartzeko erabakiari esker, eta horrek berehala inbertitzen hastea erraztuko du.

Funtsak banatzeko prozesu hori bera egin behar da urtero, baina askoz ere handiagoa izango da; izan ere, Gizarte Eskubideen eta Agenda 2030en Ministerioak auto erkidegoekin zehaztu ditu 2023ra arte zegozkien funtsak eta haien banaketa (2021eko irizpide berberak aplikatuko dira) eta aldi osoan gauzatuko diren proiektuak (urte askotakoak dira).

Funts horien inbertsioa, guztira, 2.600 milioikoa izango da 2023ra arte. Erkidego autonomoek iraupen luzeko laguntza- eta zainketa-sistemak hobetzera bideratuko dute % 70 (egoitza-azpiegiturak hobetzea eta bultzatu nahi den pertsonarentzako arreta zentralaren eredura egokitzea, eguneko zentroak eta bestelako arreta-baliabideak, egoitzetatik eta telelaguntzatik hurbil daudenak).

% 26k gizarte-zerbitzuak modernizatuko ditu (berrikuntza teknologikoa eta digitalizazioa, profesionalen prestakuntza, haurrei arreta emateko eta haien eredua aldatzeko berrikuntza-proiektu pilotuak eta azpiegiturak), eta % 4k irisgarritasuna esparru guztietan (administrazioaren espazioak eta zerbitzuak, garraioak, hezkuntza, etab.).

Lurralde Kontseiluak, halaber, aho batez onartu du autonomia erkidegoek beren kabuz migratzen duten pertsonei arreta egokia emateko gaitasuna.

Egilea Andoni Beitia