Jose Mari á a Orihuela Uzal Duro Felguerako kontseilari delegatu ohiak 435.000 euro jaso zituen enpresarengandik 2020ko ekitaldian; horietatik 40.000 Oja ordainsariari dagozkio, 391.000 soldatari eta 4.000 beste kontzeptu batzuei. Guztira, ordainsaria aurreko ekitaldian jasotakoa baino 2.000 euro txikiagoa izan zen.

Aurreko ekitaldiari dagokion ordainsariei buruzko txosten batean, zeina partekatzen duten erakundeek Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari bidali baitiote, zehaztu du ordainsariaren murrizketa 2019ko ekitaldian jasotakoarekin alderatuta egin dela, sailburu exekutiboak ordainsariaren % 20 sei hilabetez ukatu zuelako, eta, bitartean, 2020an aplikatuko zuen LBEE indarrean egon zelako.

Bestalde, Rosa Mari á a Aza Asturiasko enpresako presidenteak 86.000 euro jaso zituen 2020an, eta 11.000 euro 2019an. Oja ordainsariari dagokionez, 82.000 euro jaso ziren, eta gainerako 4.000 euroak dietak eta beste kontzeptu batzuk.

Jordi Sevilla PSOEko ministro ohi eta Red Eclectrica de Espan enpresako presidente ohiak 39.000 euro jaso zituen 2020an, 28.000 Oja ordainsarian, 10.000 dietetan eta 1.000 beste kontzeptu batzuetan.

Taldeko gainerako kontseilariek ordainsari hauek jaso zituzten: taldeko kide eta Auditoretza Batzordeko presidente den Acacio Faustino Gíguezek, 36.000 euro; Ignacio Soria Vidalek, 29.000 euro; Jose Massa Gutie Árrezek, 57.000 euro; Valeriano Go mezek, 52.000 euro; Ricardo de Guindosek, 16.000 euro.
Jaime ARGU, kontseilari delegatu berria

Enpresako Administrazio Kontseiluak Jose Maria Orihuela Uzal ordezkatzen duen Asturiasko lankideko kontseilari delegatu berri izendatu du Jose María Argu de la Ingeniari. Errelebo hori SEPIri eskatutako 40 milioi euroko erreskatea lortzeko baldintzetako bat betez egin da.

Orihuela ordezkatzea eta bi kontseilari berri izendatzea ziren martxoaren 9an Ministroen Kontseiluak onartutako erreskate publikoaren lehen 40 milioiak jaso ahal izateko baldintzetako batzuk. Beste baldintza 85 milioi euroko zorra berregituratzeko prozesuari ekitea zen.

Egilea Andoni Beitia