Espainiako Gobernuak abuztuaren 9ra arte luzatu du egoera ahulean dauden kolektiboentzako (kontraturik ez dutenentzako barne) alokairu-kaleratzeen etendura, eta errentatzaileak edukitzaile handiak (hamar etxebizitza edo gehiago) edo erakunde publikoak badira, ordainketaren eta errenten % 50eko kitaren luzapena.

Alarma-egoeraren amaierarekin maiatzaren 9an iraungitzen zen arren, Ministroen Kontseiluak lege-dekretu bat onartu du neurri horiek eta beste batzuk berriro luzatzeko, hala nola sei hilabetez luzatzea etxebizitza-errentamenduko kontratuak, indarrean dagoen kontratuaren termino eta baldintza berberetan, jabeak etxebizitza beretzat erreklamatzen ez badu eta alderdien artean bestelako akordiorik ez badago.

Era berean, hiru hilabetez luzatzen da kaleratzeak eten zaizkien errentatzaileek eta etxebizitzaren titularrek konpentsazio-eskaera aurkezteko epea, eta irailaren 9an amaitzen da.

Estatuko Gobernuaren arabera, pandemiak eragindako krisiaren ondorioz maiatzaren 9tik aurrera (alarma egoera amaitzen denean) gerta daitezkeen egoera ahulei erantzutea da helburua.

Agiri batean, Espainiako Gobernuak azpimarratu zuen errentaren luzapenak edo barkamen partzialak ez diela etxebizitzaren jabe txikiei eragiten, eta indarrean egon den aldi osoan behin baino ezin dela eskatu.

Neurri hori bezala, alokairu-kontratuaren sei hilabeteko ezohiko luzapena behin bakarrik eskatu ahal izango da indarrean dagoen aldi osoan.

Bestalde, luzatutako etxegabetzeen etendurak organo judizialen eta gizarte-zerbitzu eskudunen ekintza koordinatua eskatzen du, eta bere baitan hartzen ditu ohiko etxebizitzatik botatzeko prozeduren eraginpean dauden eta errentamendu-kontraturik ez duten familiak, mendekotasuna duten pertsonak, emakumearen aurkako indarkeriaren biktimak edo adingabeak daudenean.

Kasu horietarako, epaileak, kasu zehatzaren balorazio neurritsua eta proportzionala egin ondoren, kaleratzea eteteko ahalmena izango du jabeak hamar etxebizitza baino gehiagoren titularrak diren pertsona fisiko edo juridikoak direnean. Horretarako, gizarte-zerbitzu eskudunei txostena eskatuko zaie, kalteberatasun ekonomikoaren egoera baloratu eta egoerari erantzuteko neurriak identifika ditzaten.

Gizarte-zerbitzuek txostena egin eta hurrengo hiru hilabeteetan etxegabeei bizileku-konponbiderik eskaintzen ez bazaie, higiezinaren jabeek konpentsazio bat eskatzeko eskubidea izango dute, baldin eta eragindako kalte ekonomikoa egiaztatzen bada.

Etxegabetzeen etenalditik kanpo jarraitzen dute etxebizitza jabearen ohiko bizilekua edo bigarren bizilekua denean, zuzenbidean baliozkoa den edozein tituluren bidez pertsona fisiko bati lagatako higiezina denean eta bertan bere ohiko bizilekua edo bigarren bizilekua behar bezala egiaztatuta duenean, eta sartzea edo irautea larderiaz edo pertsonen aurkako indarkeriaz gertatu denean.

Baita etxebizitza legez kontrako jarduerak egiteko erabiltzen ari delako arrazoizko zantzuak daudenean ere, etxebizitza sozialera bideratutako higiezinak direnean eta etxebizitza eskatzaile bati esleitu zaionean, eta neurria indarrean sartu ondoren sartu denean etxebizitzan.

Egilea Andoni Beitia