Enpresa kotizatuek eta interes publikoko beste enpresa handi batzuek gizarte-erantzukizun korporatiboari buruzko informazioa eman behar dute 2017az geroztik, hala nola ingurumenari, giza eskubideei, gizarte-eskubideei, langileei eta ustelkeriaren eta eroskeriaren aurkako borrokari buruzkoak, besteak beste. Baina EBk aldaketa bat egin du informazio ez-finantzarioari buruzko zuzentarauan, zuzentaraua zabalagoa izan dadin eta Europako Itun Berdearekin (European Green Deal) bat egin dezan.

Santiago Duran Kontabilitate eta Kontu Auditoretzako Institutuko (ICAC) presidenteak adierazi duenez, aldaketak datorren urtean onartzea espero da, joan den ostiralean, Kontabilitate eta Kontabilitate Zuzenbideari buruzko Jardunaldiaren zazpigarren edizioan. Jardunaldia Espainiako Enpresen Administrazio eta Kontabilitate Elkarteak (AECA) antolatu zuen, BBVAren laguntzarekin. Informazioa alderagarria eta fidagarria izatea da helburu nagusietako bat, Espainiako agintaritza kontablearen buruak azaldu duenez. Lehenengo arau-multzoa 2022ko urrian onartuko da.

Joan den apirilaren 21ean, Europako Batzordeak proposamen bat egin zuen, informazio ez-finantzarioaren egungo baldintzak aldatzeko. Horren bidez, aplikazio-eremua enpresa handi guztietara eta kotizatutako konpainia guztietara zabalduko da (mikroenpresetara izan ezik), jakinarazitako informazioa ikuskatzea eskatuko da, informazio-baldintza zehatzagoak sartuko dira eta informazioa emateko betebeharra ezarriko da, EBren nahitaezko iraunkortasun-arauen arabera.

Informazioan ingurumen-gaiak, gizarte-gaiak, langileak giza eskubideei buruz nola tratatzen diren, ustelkeriaren eta eroskeriaren aurkako borroka, eta enpresetako administrazio-kontseiluetako aniztasuna, adinari, generoari, prestakuntzari eta lanbide-esperientziari dagokienez.

Orain, informazio ez-finantzarioari buruzko EBren arauak 500 langile baino gehiago dituzten interes publikoko enpresa handiei aplikatzen zaizkie. Horrek EB osoko 11.700 konpainia handi hartzen ditu, besteak beste, burtsan kotizatzen duten enpresak, bankuak, aseguru-etxeak eta agintari nazionalek interes publikoko erakunde gisa izendatutako beste enpresa batzuk.

Araudi berria, 2023tik aurrerako kontuei aplikatzeko

Araudi berria, 2023ko kontuei aplikatzekoa, indarrean sartzen denean, enpresa handi guztiei zabalduko die baldintza horien irismena, burtsan kotizatzen duten ala ez kontuan hartu gabe eta aurreko 500 langileko atalaserik gabe. Informazio ez-finantzarioa eman beharko duten enpresen kopuruak gora egingo du 50.000 enpresa ingururaino, egungo 12.000 enpresa baino gutxiagoetatik.

“Aldaketa horrek enpresa handi guztiek pertsonengan eta ingurumenean duten eraginaren berri publikoki ematea ekarriko du. Era berean, inbertitzaileek enpresa horien iraunkortasunari buruzko informazioa eskatzen dute “, adierazi du Europako Batzordeak agiri batean. Gainera, homogeneoa izango da eta sinadura independente batek egiaztatuko du.

CNMV informazio horren zain dago. “Informazio ez-finantzarioaren zuzentarauaren etorkizuneko berrikuspenak eta taxonomiaren garapenak, besteak beste, adierazten dute beharrezkoa dela esparru argi eta homogeneo bat izatea, inbertitzaileei informazio ez-finantzarioaren konparagarritasuna erraztuko diena eta egiaztapen-mekanismoak ezarriz green washing [irudi berdearen garbiketa] praktika posibleak saihestuko dituena”, adierazten du ekitaldi honetarako jarduera-planean.

Iaz, Deloittek ohartarazi zuen OHLren ingurumen-informazioaren zati bat falta zela 2019an. CNMVk azalpenak eskatu zizkion, eta talde eraikitzaileak informazio mota honen informazio sistemak martxan jartzeko prozesuan zegoela erantzun zuen.

Egilea Andoni Beitia