Apirilera arte, 2.632,7 milioi euro bildu dira guztira itundutako zergen bidez Bizkaian. Kopuru hori 2021eko ekitaldirako aurrekontuan sartutako zerga-sarrera guztien % 35,9 da, hau da, 7.341,6 milioi euro.

2020ko epe berean lortutako kopuruarekin alderatuta (2.457,6 milioi euro), urte arteko hazkundea % 7,1ekoa da, foru-erakundeko iturriek jakitera eman dutenez.

Nolanahi ere, Bizkaiko Foru Aldundiak azpimarratu du aurreko urtearekiko alderaketa egitean kontuan hartu behar direla bi ekitaldiak bereizteko faktoreak.

Faktore bereizle horien artean, nabarmentzekoak dira 2020ko apirilera arte metatutako diru-bilketak jarduera ekonomikoaren langabezia eta Covid-19 pandemiaren ondorioz funtsezkoak ez ziren zerbitzuen itxiera zekartzala.

Era berean, 2021eko apirilera arte metatutako diru-bilketa Covid ezohiko geroratzeak eragiten du; izan ere, horren bidez, Bizkaiko autoek, enpresa txikiek eta mikroenpresek 112 milioi euroko ordainketa atzeratu dute, lauhileko honetan ordaindu beharko luketena.

2021eko apirilean, Bizkaiko Foru Ogasunak 128,2 milioi euro itzuli ditu PFEZetik; 2020an, berriz, errenta-kanpainako lehen itzulketak ez ziren maiatzera arte egin.

Zuzeneko zergen bidez bildutako zenbateko osoa, 2020ko apirilera arte, 1.396,7 milioi eurokoa izan da; hau da, aurreko ekitaldiarekiko % 9,4ko igoera. Kontzeptu nagusien artean, PFEZ % 2,3 hazi da eta Sozietateen gaineko Zerga % 64,9.

Era berean, zeharkako zergen bidez 1.121,5 milioi euro bildu dira, hau da, % 4,3 gehiago 2020ko ekitaldiarekin alderatuta. Zifra horretan kontabilizatzen da Arabako eta Gipuzkoako foru-aldundiekin egindako barne-doikuntzetako lehena, BEZaren eta zerga berezien bidezko diru-bilketa koefiziente horizontaletara egokitzeko.

Doikuntza horietan, Bizkaiak 254,6 milioi euro ordaindu ditu, 73,9 milioi euro Arabari eta 180,7 milioi euro Gipuzkoari.

Bestalde, kudeaketa propioko BEZa % 5,7 hazi da, eta berezien artean, hidrokarburoena % 5,1 jaitsi da. Kudeaketa propioko zerga itunduen bilketa, guztira, 2.538,3 milioi eurokoa izanik, Bizkaiko Foru Aldundiak BEZagatiko eta bereziengatiko lehen doikuntza egin du Estatuarekin, lehen hiruhilekoari dagokiona.

Horrela, BEZaren doikuntzarekin, Bizkaiak 222,0 milioi euro jaso ditu, eta Zerga Berezien doikuntzan 127,6 milioi euro.

Egilea Andoni Beitia