157 lanpostuko oposizioa errekurritu dute Nafarroan

Erizaintzako Teknikarien Sindikatuak (SAE) gora jotzeko errekurtsoa jarri du Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzura dauden zerbitzu orokorretako 157 lanpostu huts oposizio bidez betetzeko deialdia argitaratzen duen ebazpenaren aurka.

Errekurtso horretan, SAEk Javier Remíez Nafarroako Gobernuko Lehendakaritza, Berdintasun, Funtzio Publiko eta Barneko kontseilariari azaldu dio zergatik uste duen deialdi honen oinarriak baliogabetu behar direla, “Ordenamendu juridikoarekin bat ez datozelako eta zuzenbidearen aurkakoak direlako”.

SAEren ustez, deialdiak Lanbide Heziketako profesionalak “diskriminatzen” ditu. Adierazi duenez, deitutako plaza horiek d mailakoak direla uste du, eta eskolatze-ziurtagiria soilik eskatzen dute; osasun-teknikariei, berriz, d mailakoei ere maila horri dagokion titulazioa eskatzen zaie.

Begoña Ruiz Malagon SAEko idazkari autonomikoak ohar batean adierazi duenez, “Nahiz eta ez ebazpenak ez deialdiaren oinarriek ez duten inolako aipamenik egiten ebazpenaren azalpen-zatiaren azterketatik deitutako lanpostuei buruz, ondorioztatzen da funtzionarioen araubidea d maila izango dela”.

Sindikatuaren arabera, “Aurkaratutako ebazpenak jasotzen dituen dekretuek, plazen xehetasunek eta deialdiaren oinarriek hautagaiei eskatzen dizkieten prestakuntza-baldintzek, besteak beste, d maila izango dela ondorioztatzen dute”. “Oinarri horiek txertatzen duten desberdintasunak bereziki eragiten eta kaltetzen die EAZn ordezkatzen ditugun langileei, hau da, d mailan dauden osasun-teknikariei, horiei eskatzen baitzaie d maila horri dagokion titulazioa eta prestakuntza, betetzen dituzten funtzioekin bat etorriz. Aitzitik, zerbitzu orokorretarako deialdiko oinarriek eskolatze-ziurtagiria baino ez dute eskatzen “, adierazi du.
Hori dela eta, SAEren ustez, “Deialdi honek diskriminazio nabarmena dakar funtzio publikorako sarbidean, eta betikotu egiten du deitutako zerbitzu orokorretako lanpostuak betetzen dituzten langileen arteko bidegabekeria onartezina, orain arte e mailako funtzionarioak izan baitira, ordezkatzen ditugun osasun-teknikarien d maila berean sartuz, prestakuntza-eskakizunik eta funtzio baliokiderik gabe, eta horren aurka borrokan ari gara urte luzez”.