Enpresa handietako enplegatuen kopurua % 2,8 izan zen martxoan, 2020ko hilabete berarekin alderatuta; urte-sasoiko eta egutegiko aldakuntzetatik bideratutako guztizko salmentak, berriz, % 9,6 igo ziren, Zerga Agentziak enpresa handietako salmentei, enpleguari eta soldatei buruz argitaratutako azken datuen arabera.

Salmenta-tasaren errebote positibo handia alarma-egoeraren deklarazioaren eta ondorengo gertaeraren aurreko urteko martxoan gertatutako gorabehera handien ondorioa da.

Hori dela eta, testuinguru horretan, nabarmenagoa da hiruhilekoen arteko tasa, martxoan, bigarren hilabetez jarraian, % 1,5 ingurukoa izatea hiruhileko bakoitzean, % 1,7ko jaitsierarekin, laugarren hiruhilekoarekin alderatuta bi puntu eta erdiko hobekuntzarekin. Horrela, aurreko aldietako pixkanakako errekuperazio-bidea areagotuko da.

Soldatapekoen batez besteko errendimendu gordinaren igoerari dagokionez, martxoan % 2,3ra igo da, azken hilabeteetan behatuko diren balioen gainetik.

Emaitza hori oinarrizko efektuaren ondorioa da; izan ere, joan den urteko martxoan murrizketa nabarmena gertatu zen, LBEen eraginez; hilabete batetik bestera, aldiz, nolabaiteko atzerakada ikusten da.

Barneko salmentei dagokienez, mailek % 10,5 egin zuten gora martxoan, eta hiruhilekoa % 1,2ko jaitsierarekin itxi zen, guztizko salmentekin batera.
Helmugen arabera, bilakaera homogeneoa izan zen, baina intentsitate desberdinekin. Kontsumoko ondasun eta zerbitzuen salmentei dagokienez, hobekuntza ez zen hain nabarmena izan, % 10,3ko igoera izan baitzuen aurreko Kaidaren ondoren ( % 5); aldiz, kapital-salmentak % 17,6 handitu ziren, eta otsailean, berriz, % 4,8 egin zuen behera. Horien barruan, neurri handi batean, ekipoaren eta softwarearen osagaiaren aurrerapenak azaltzen du emaitza, eraikuntzarako emaitza apalagoekin.

Esportazioek % 6,1 egin dute gora

Bestalde, esportazioek % 6,1 egin zuten gora martxoan, otsailean, berriz, % 9,5. Inportazioek, berriz, % 15,1 egin zuten gora.

Zehazki, hirugarren herrialdeetara egindako esportazioek erakusten dute aldaketarik handiena, martxoan % 7,4 igo baita, EBra bideratutako esportazioek izan zuten % 5,1 baino gehiago.

Lehen hiruhileko osoari dagokionez, eta enpresa handien eta sozietate-enpresa txiki eta ertainen datuei dagokienez, enplegatuen kopuru jarraituak behera egin du 2021eko lehen hiruhilekoan; beraz, lau hiruhileko jarraian egin du gora, eta salmentek ere beherakada izan dute, nahiz eta aurreko aldietan baino apalagoa izan.

Zehazki, enpresa handien eta sozietate-enpresa txiki eta ertainen guztizko salmentak, urtaroen eta egutegiaren aldaketetatik bideratuak eta zuzenduak, % 3,5 jaitsi ziren lehen hiruhilekoan, eta lan-etekinen jasotzaileak, soldatako enpleguaren bilakaeraren oinarrizko adierazlea, % 7,4 jaitsi ziren.
Zerga Agentziak azaldu duenez, etenaldien moderazioak aurrera jarraituko du, baina aurreko hiruhilekoetan baino intentsitate txikiagoarekin.
Enpleguari dagokionez, enplegu-erregulazioko aldi baterako espedienteen eraginak eta jarduerarako murrizketek ETEetan duten eragin handiagoak baldintzatzen dute bilakaera.

Batez besteko errendimendu gordinari dagokionez, % 4ko igoera gertatu zen, aurreko hiruhilekoetakoaren antzekoa eta oso handia, soldata-maila txikiagoa duten jardueretan enplegu-galera handiagoa izatearen ondoriozko konposizio-efektuagatik. Eragin horrek azaltzen du batez besteko soldatan ikusten den hazkundearen bi puntu inguru, Estatutik ondorioztatzen denez.

Salmentei, enpleguei eta soldatei buruzko datuak baldintzatuta daude; izan ere, konparatu egiten dira 2020ko aldi batekin, alarma-egoera deklaratu ondoren egoera hertsiaren hasierak eraginda. Hala ere, salmenten kasuan hobekuntza ez zen handiagoa izan Filomena denboralearen eraginagatik, bai eta pandemiaren intentsitatearen ondoriozko mugikortasun-murrizketengatik ere, urteko jaiegunen ondoren.

Egilea Andoni Beitia