2021eko urtarrilaren 1ean, Euskadin 246.501 pertsona zeuden erregistratuta, aurreko urtean baino 4.777 pertsona gehiago, hau da, % 75,9 gutxiago, 2019-2020 aldiarekin alderatuta, “Kodearen inpaktua Euskal Autonomia Erkidegotik atzerriko behatokitik Euskal Autonomia Erkidegora egindako behatokian” izeneko panoratik ondorioztatzen den bezala.

Gainera, migrazio-zubien geldialdi horrek ez die jatorri guztiei berdin eragin. Latinoamerika izan da eragin handiena izan duena teknika absolutuetan, azken urteetan ekarpen nagusia egiten ari baitzen.

Hala, 2019tik 2020ra bitarte jatorri horretako 14.116 pertsona iritsi ziren Euskadira, eta 2020tik 2021era, berriz, 3.873 pertsona gutxiago; hau da, % 72,6 gutxiago.

Latinoamerikaren ondoren, Magreb izan da erabateko atzerakadarik handiena izan duena: 2019tik 2020ra bitartean 2.820 pertsona izatetik, azken urtean 1.027 izatera igaro da ( % 63,6ko jaitsiera).

Bi txosten horietatik harago, bai Europar Batasunak bai Saharaz hegoaldeko herrialdeek saldo negatiboa erregistratu dute azken urtean, hau da, eskualde horietatik etorritako pertsonen kopurua 518 eta 21 pertsonatan murriztu da, hurrenez hurren.

Herrialde nagusiak kontuan hartuta, pandemiaren ondorioz, etorreren bolumena modu signikatiboan murriztu da. Termino absolutuetan, Kolonbiak izan du eraginik handiena herrialde nagusietan.

Horrela, 2019tik 2020ra Kolonbia izan zen gehien sortu zen jatorria, 3.782 pertsonarekin, baina azken urtean kopuru hori 1.146 pertsonara jaitsi da, hau da, % 69,9ko jaitsiera. Kolonbiaren ondoren, Nikaragua (803), Maroko (971) eta Venezuela (521) izan dira herrialde nagusiak, eta horien etorrerarik handienak murriztu egin dira.

Errumaniak eta Boliviak saldo negatiboa izan dute, erroldatutako pertsonen kopuruak 472 eta 10 egin baitu behera, hurrenez hurren.

Lan-dimentsioari dagokionez, pandemiaren lehen bolada iritsi zenean, Euskadin aktibo eta lanean zeuden atzerritarren bolumena nabarmen murriztu zen, eta langabezia-tasak gora egin zuen, gainerako biztanleen kasuan bezala.

Hala eta guztiz ere, hurrengo hilabeteetan atzerriko biztanleek errekuperazio azkarra izan dute, eta horri esker urtea 2019an baino datu hobeekin itxi ahal izan dute.

2020ko lehen eta bigarren hiruhilekoen artean, atzerritarren jarduera-tasa % 70,8tik % 64,1era igaro zen (-% 6,7), baina 2020ko laugarren hiruhilekorako berriro igo zen urtearen hasierako balioetara.

Aldi berean, pertsona atzerritar okupatuen tasak ere behera egin zuen, eta bigarren hiruhilekoan behera egin zuen, % 56,4tik % 50,1era (-% 6,3).
Oro har, 19. Kodeak eragin handiagoa izan du emakume atzerritarren artean; kasu horretan, langabezia-tasak gizonena baino nabarmen handiagoa izaten jarraitzen du.

Atzerriko biztanleentzat gogorrena den aldian sakonduz, 2020ko otsaila eta apirila bitartean atzerritarrek Gizarte Segurantzan izandako eragina % 7,8koa izan zen, Ikuspegiren azterlanak jasotzen duenez.

Aldi berean, 2020ko apirilean otsailean baino 6.225 kontratu gutxiago egin ziren ( % 59,4 gutxiago), eta zerbitzuen sektoreak izan zuen eraginik handiena.
Ostalaritza izan zen gehien erasandako sektorea, eta osasun edo nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza sektoreetan, berriz, afiliatutako atzerritarren kopurua handitu zen.

Egilea Andoni Beitia