Euskal Autonomia Erkidegoko hotel-establezimenduetan apirilean izandako sarrerak 93.844 izan dira, martxoan baino % 4,4 gehiago, eta ostatu-gauak 174.769 izan dira, aurreko hilean baino % 9,9 gehiago, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak ostiral honetan argitaratutako datuen arabera.

Kobidaren pandemiari aurre egiteko 2020ko martxoaren 14an ezarritako alarma-egoeratik aurrera, mugikortasunaren gaineko muga aldakorra izan da. Nolanahi ere, 2020ko apirila izan zen hartutako neurriek turismo-sektorean eragin handiena izan zuten hilabetea.

Eustatek gogorarazi duenez, hotel-jarduera osasun arloko langile funtsezkoetara murriztu zen, eta, beraz, serie gehienak ez ziren argitaratu, “Sekretu estatistikoaren babesa” eta “kalitate estatistikoko irizpideak” zirela eta. Hori dela eta, 2020ko apirilarekin urte arteko alderaketa egitea “ezinezkoa” dela esan du, eta, beraz, 2021eko martxoarekin alderatzen dela.

Araban, 2021eko apirilean 15.633 sarrera eta 32.401 ostatu-gau erregistratu dira, aurreko hilean baino % 1,3 eta % 10,9 gehiago. Bizkaian, 2021eko apirilean sarrera kopuruaren igoera % 8,0koa eta % 9,3koa izan da ostatu-gauen kasuan, 40.003 eta 74.290, hurrenez hurren. Azkenik, Gipuzkoan, 2021eko apirileko sarrerak eta ostatu-gauak 38.208 eta 68.078 izan dira, % 2,0 igo baitira sarrerak eta % 10,1 ostatu-gauak.

Atzerriko jatorriko sarrerak sarrera guztien % 14,1 izan dira 2021eko apirilean; beraz, estatuko sarrerak % 85,9 izan dira. Ostatu-gauen kasuan, antzeko banaketa gertatzen da: atzerrian bizi diren pertsonen gaualdiak % 15,6 dira, eta estatu-jatorriko pertsonak % 84,4.

Lurraldeka, Bizkaian, atzerrian bizi diren sarrera eta ostatu-gauen kopuruak gora egin du, aurreko hilabetearekin alderatuta, % 13,0 eta % 16,0, hurrenez hurren; Araban, igoera % 3,7koa da sarreretarako eta % 15,8koa ostatu-gauetarako; Gipuzkoan, berriz, % 8,8 jaitsi dira atzerriko jatorriko sarrerak eta % 5,5 atzerriko jatorriko ostatu-gauak.
Batez besteko egonaldia

Sarreren batez besteko egonaldia 1,86 egunekoa izan da apirilean Euskadin (1,77 egunekoa izan zen martxoan). Batez besteko egonaldia aldatu egiten da pertsonen bizileku-jatorriaren arabera; izan ere, atzerritarren kasuan 2,06 egunekoa izan da, eta estatu-jatorriko pertsonen kasuan, 1,83 egunekoa. Alde hori Bizkaian dago nabarmenena: atzerritarren batez besteko egonaldia 2,36 egunekoa da, eta estatuko jatorriko pertsonena, berriz, 1,79 egunekoa.

2021eko apirilean jarduera zuten hotel-establezimenduen okupazio-mailak, bai plazen arabera, bai eskainitako logelen arabera, aurreko hilean baino handiagoak izan dira: 2021eko martxoan % 22,4 izatetik apirilean % 23,6 izatera igaro da plazen araberako okupazio-mailaren kasuan, eta % 30,4tik % 30,8ra logelen araberako okupazio-mailaren kasuan.

Plazen araberako okupazio-maila % 27,2koa izan da Araban, % 24,8koa Gipuzkoan eta % 21,5 Bizkaian. Logelen araberako okupazioa % 34,4koa izan da Araban, % 31,0koa Gipuzkoan eta % 29,4koa Bizkaian.

Gasteiz izan da okupazio-mailarik handiena izan duen hiriburua ( % 27,2), eta Bilbo, berriz, okupazio txikiena duena ( % 18,8). Gelen araberako okupazio-mailaren bilakaerak antzeko joera erakusten du, nahiz eta aldaketak txikiagoak izan.

Sektorearen errentagarritasun-adierazleek goranzko joera erakusten dute. ADR (eguneko batez besteko tarifa) 77,18 eurokoa izan da apirilean, martxoan ikusitako 65,78 euroetatik % 17,3 handiagoa. Igoera lurraldeka orokortu da: Gipuzkoan 86,62 eurokoa izan da (104,52 euro Dnostian), 72,40 eurokoa Bizkaian (75,81 euro Bilbon) eta 69,15 eurokoa Araban (67,60 euro Gasteizen).

RevPar (gela erabilgarri bakoitzeko diru-sarrera), antzeko moduan, Euskadin 19,96 eurotik 23,77 eurora igaro da martxoan, hau da, 2021eko apirilean, % 19,1 gehiago.

Hileko egun guztietan itxitako hotel-establezimenduen ehunekoak izan duen bilakaerak agerian uzten du kobidari aurre egiteko hartutako murrizketek hotel-sektorean izan duten eragina (19), handia izan arren, zertxobait hobetu dela. 2021eko apirilean, hotel-establezimenduen % 28,1 itxita egon da hileko egun guztietan, 2021eko martxoan baino 2,5 puntu gutxiago.

Gipuzkoan establezimenduen % 33,4 inolako jarduerarik gabe egon da 2021eko apirilean, Araban % 23,7 eta, azkenik, Bizkaian % 22,8.
Aste Santua

2021eko Aste Santuan (ostegun gauetik igande gauera) 27.738 sarrera eta 47.557 ostatu-gau izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko hoteletan. 2021ean Aste Santuko lau gauetan erregistratutako sarrerak 2019koak baino % 40,9 txikiagoak izan dira, eta 2018koak baino % 33,7 txikiagoak. Ostatu-gauen kasuan, 19-kobidaren aurreko bi urteekiko jaitsiera % 53,4koa da 2019arekiko, eta % 46,3koa 2018arekiko.

Lurraldeka, portaera ez da homogeneoa izan. Horrela, Araban, 2019. eta 2018. urteekin alderatuta, sarreren beherakada apalagoa izan da ( % 19 eta % 11,3 txikiagoak, hurrenez hurren) Gipuzkoan baino ( % 33,3 eta % 29,4 txikiagoak) eta, bereziki, Bizkaian baino ( % 53,2 eta % 44,2 gutxiago 2019an eta 2018an baino, hurrenez hurren). Gaualdien portaera antzekoa da.

Nolanahi ere, nabarmentzekoa da sarreretan eta ostatu-gauetan izandako beherakada atzerrian bizi diren pertsonen kopuruan, % 80tik gora jaitsi baitira, bai sarreretan bai ostatu-gauetan, bi urteekiko.

Portaera ez da hain txarra izan Aste Santuan estatuko sarrera eta gaualdietan, % 15 inguruko beherakadak izan baitira sarreretan eta % 36koak gaualdietan.

Egilea Andoni Beitia