FÉLIX GARCIANDÍA // EAEko ekonomia % 9,45 jaitsi da termino errealetan, hori bagenekien. Hala ere, nola geratzen zaizu gorputza enpleguari eta BPGd-ari dagokienez esaten badizut, 2016ra egin dugu atzera? Bai, ondo irakurri duzu, duela bost urte. 7.244 milioi euro konstanteko eta 63.242 lanaldi osoko lanpostuko kontrakzioaz ari gara. Hori guztia berreskuratu behar dugu 2019. urtearen amaieran geunden mailara itzultzeko.

Hiru lurraldeen artean, Bizkaia da ekonomiaren beherakada handiena izan duena (-% 9,54), ondoren Araba (-% 9,51) eta, azkenik, Gipuzkoa (-% 9,27). Arabaren kasuan, eragin erlatiboa handiagoa da, bere ekonomiak 2014ko mailara atzera egin baitu.

Merkataritzaren, ostalaritzaren eta garraioen negozioa -% 12,26 uzkurtu da, ekonomiaren batez bestekoa baino askoz gehiago. Jaitsi ditugun 9,45 porzentaje-puntu horietatik ia bi puntu eta erdi (2,33) adar horretakoak dira. 1.852,9 milioi euro baino ez, txikizioari zenbakiak jartzeagatik diot; izan ere, laguntzei buruz hitz egiten denean, testuinguru proportzional batean jartzea komeni da, esanguratsuak diren ala ez jakiteko.

Industria-sektorea, kaltetuena

Alde publikoa eta ostalaritza eta garraioen zati hori kenduta, informazio-zerbitzu guztiak, profesional independenteak, administrazio- eta finantza-zerbitzuak, alokairua, jolas-jarduera artistikoak, etxeko laguntza eta abar ere gaizki joan dira. Ekonomiak egin duena baino gehiago jaitsi da, -% 10,96 hain zuzen, eta pisua zuen adarra zen, beraz, eragin ekonomikoa nabarmena izan da. 9,45 horietatik 3,11 puntuz ari gara, hondamendi ekonomiko guztiaren herenaz.

Nolanahi ere, zerbitzuen sektore osoa hartzen badugu, haren eragina da nabarmenena, alde handiarekin. EAEn izan dugun hondamendi ekonomiko guztiaren % 56 zerbitzuen sektorekoa da, 9,45 horietatik 5,30 puntu. Baina, begira, azterketa honen harridurarik handiena hemen dago, baita niretzat ere: industria-sektorea. Industriak eta manufaktura-sektoreak -% 12,18ko eragin ikaragarria izan dute.

Egilea Admin