Zirkulazioan zeuden 500 euroko billeteen kopurua 17,2 milioikoa izan zen apirilean, 2002ko martxotik izandako txikiena, Espainiako Bankuak argitaratutako azken datuen arabera, 2019ko urtarrilean billeteak jaulkitzeari utzi baitzion.

500 euroko billete guztien zenbatekoa 8.600 milioi eurokoa izan zen urteko laugarren hilabetean, eta 8.700 milioi eurokoa aurreko hilabetean. Hala, kopurua % 1,15 jaitsi da hilabete batean, eta % 15,7 iazko datuekin alderatuta.

Europako Banku Zentralaren (EBZ) gobernu kontseiluak 2016ko maiatzaren hasieran 500 euroko billeteak ekoizteari uztea erabaki zuen. Erabaki hori aplikatuz, Espainiako Bankuak billete horien jaulkipena bertan behera utzi zuen 2019ko urtarrilean, nahiz eta legezko bidea izaten jarraituko duten; beraz, zirkulatzen jarraitu ahal izango dute, ordainbide gisa eta balio-gordailu gisa, hau da, erosteko eta aurrezteko.

Era berean, 500 euroko billeteak birzirkulatu ahal izango dituzte sektore profesionalek, hala nola bankuek, funtsen garraioko konpainiek, bulegoek eta moneta-trukeak.

Billete horiek mugarik gabe mantenduko dute beren balioa, eta edozein unetan aldatu ahal izango dira euro-eremuko estatuetako banku zentraletan.

Bestalde, 200 euroko billeteak 754 milioi eurokoak izan ziren apirilean, 3,77 milioi euro, aurreko hilean baino zertxobait gutxiago (3,97 milioi euro).

Bestalde, zirkulazioan zeuden 50eko billeteen kopuruak 3 milioi euro egin zuen behera apirilean, 1.396 milioi euroraino, 69.800 milioi euro inguru.

100 euroko billeteen kasuan, apirilean banatutako eta kendutako billeteen arteko tarteak iraun zuen, Espainian lan egiten duten erakundeek Espainiako Bankuari zirkulazioan jarri zirenak baino billete gehiago eman ostean.

Zehazki, 2021eko laugarren hilabetean banatutako billeteen eta kendutakoen arteko aldea 107 milioikoa izan zen, aurreko hilean baino milioi bat gehiago.

Egoera hori Espainiako Estatua turismo-hartzaile izatearen ondorio izan daiteke, baita azken urteotan turistek mota horretako billete asko Espainiara ekartzeko aukeraren ondorio ere. Turisten diruaren zati handi bat kreditu-erakundeetan amaitzen da, eta billeteen zati bat Espainiako Bankuari itzultzen diote, ez dutelako hainbeste behar bezeroen likidezia-premiei aurre egiteko.

10 eta 20 euroko billeteei dagokienez, banatutakoaren eta itzulketen arteko saldo garbia ere negatiboa izan zen urtearen hasieran. Aldea 1.552 milioi billetekoa izan zen lehen kasuan, 2021eko martxoko 1.541 milioitik gorakoa, eta 2.143 milioi billetekoa 20 eurokoetan, aurreko hilean baino 14 milioi gehiago.