Konputazio kuantikoaren ezarpena sustatzen duten jarduerak mezenasgotzat hartuko ditu Gipuzkoako Ogasunak, eta hobari fiskal bat jaso ahal izango dute PFEZn eta Sozietateen gaineko Zergan. Epigrafe hau da foru-erakundeak urtero egiten dituen jardueren zerrenda jasotzen duen berrikuntzetako bat. Zerrenda horretan, mezenasgoko lehentasunezkoak zein diren kalifikatzen da.

Konputazio kuantikoa ez da dekretu honetan lehen aldiz txertatzen den eremu bakarra. Ogasunak egokitzat jo du terapia aurreratuak garatu nahi dituzten ekimenak ere fiskalki bultzatzea, bai eta emakumea mundu zientifikoko erantzukizun-esparruetan sartzea helburu dutenak ere.

Epigrafe berriak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan (PFEZ) eta sozietateen gaineko zergan ( % 18) % 30eko hobariak lortu ahal izango dituzten mezenasgo jarduerei gehituko zaizkie, Eider Mendoza foru bozeramaileak atzo jakinarazi zuenez.

Lehentasunezko jarduerak sei taldetan banatzen dira. Lehenengoa gizarte-politikei buruzkoa da, eta bertan sartzen dira desgaitasun- edo bazterketa-arriskuan dauden pertsonak gizarteratzeko ekimenak eta mendekotasun-, desgaitasun- edo bazterketa-egoeran dauden pertsonei laguntzeko formula berriak sustatzen dituztenak, bai eta ikerketa- eta berrikuntza-proiektuak ere.

Bigarren taldeak kirolari egiten dio erreferentzia, eta eskola-kirola eta Gipuzkoako elkarteek, selekzioek eta kirolariek lehiaketa ez-profesionaletan parte hartzea hobari gisa hartzen ditu. Laugarren arloa kultura da, non nazioarteko kultur proiektuak egiten diren.

Irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuek suteen aurkako borrokan sustatutako prestakuntza ere Ogasunaren zerrendan sartzen da; aldiz, atal ekonomikoan, aipatutako berrikuntzez gain, ikerketa- eta esperimentazio-lanak ahalbidetzen dituzten ekintzak jasotzen dira.

Lehen aldiz hobariak jaso ditzaketen jardueretako beste bat emakumeak zientzia-munduan sartzea bultzatzen dutenak dira.

Egilea Andoni Beitia