Espainiako Bankuak % 6,2ra igo du 2021erako hazkunde ekonomikoaren aurreikuspena, eta % 15,6ra jaitsi du langabeziarena, 2021-2023 aldirako aurreikuspen makroekonomikoak hobetu ostean, pandemiak eragin txikiagoa duelako, txertaketak aurrera egin duelako eta Europako funtsak gehiago xurgatu direlako.

Espainiako Bankuak astelehen honetan argitaratu du Espainiako ekonomiaren hiru hilean behingo txostena, eta, horren arabera, 2022aren amaieran suspertuko da BPGa, osasun krisiaren aurretik; 2023aren amaieran, berriz, BPGa pandemia aurreko maila baino % 1,9 altuagoa izango da.

Aurreikuspen ofizialekin bat etorriz, erakundeak uste du abuztuaren amaiera aldera herritarren % 70ek jasoko duela txertoa, eta, horri esker, 2021aren amaieran euste-neurriak desagertuko direla; beraz, bigarren seihilekotik aurrera, etxeko jarduerak ez luke baldintza epidemiologikoen mende egongo.

Proiekzio eguneratuen arabera, % 5,8ko hazkundea izango da 2022rako, eta % 1,8koa 2023rako; urte horietan, langabezia-tasa % 14,7ra eta % 13,7ra jaitsi zen, hurrenez hurren.

Proiekzioaren horizontean aurreikusitako hazkundeetatik, Espainiako Bankuak kalkulatu du Europako funtsek ehuneko puntu 1 emango dutela 2021ean, 2,4 puntu 2022an eta 1,8 puntu 2023an, hasieran kalkulatutako xurgapen-gaitasuna eta eragin positiboa hobetu ondoren.

Erakundearen erdiko agertokiaren aurreikuspenak dira; izan ere, agertoki mesedegarriago eta kaltegarriago baterako proiekzioak ere egin ditu, pandemiaren bilakaerari buruzko ziurgabetasuna, metatutako aurrezki-tasaren murrizketa-erritmoa eta krisiak produkzio-ehunean utzitako arrastoa direla eta.

Aldeko eta kontrako agertokietan, BPGa % 6,8 eta % 4,6 haziko litzateke 2021ean, hurrenez hurren.

Espainiako Bankuak esan du beheranzko arriskuak orekatuago daudela aurreko proiekzioetako ekitaldietan baino, baina nabarmendu du munduko eskualde zabaletan birusaren zirkulazio handiak txertoarekiko erresistenteagoak diren mutazioak sor ditzakeela, eta horrek mugikortasunean eta turismo-fluxuetan ondorio kaltegarriak izan ditzakeela.

Horri gehitu behar zaio enpresen kaudimengabezien gorakada hipotetikoa, eta horrek enplegua suntsitzea eta finantza-erakundeen kapitala hondatzea ekarriko luke, eta horrek eragin kaltegarria izan lezake kreditua ematean.

Aurreikuspenen goranzko joera aurrezte-tasa erdiko agertokian aurreikusitakoa baino azkarrago eta indartsuago murriztea litzateke.

Aurreikuspen inflazionisten gorakadari dagokionez, azpiko osagaiaren aurrerapen-erritmoa (energiarik eta elikagai freskorik gabe) apala izaten jarraituko duela iragarri du.

Txostenaren arabera, proiekzioaren horizontean defizit publikoaren hobekuntza nabarmena egongo da, baina martxorako aurreikusitako bideak okerrera egin du, izan ere, 2021eko defizitari EGABen luzapenaren eta enpresei laguntzeko azken neurrien eragina gehitu zaio, eta, beraz, puntu erdi igo du, BPGren % 8,2raino, 2022an BPGren % 4,9ra jaitsiko baita, eta 2023an, berriz, % 4,3ra.

Zor publikoaren ratioak ere okerrera egin du, eta % 2 baino ez da jaitsiko, 2021eko BPGren % 120,1etik 2022ko % 117,9ra eta 2023ko % 118ra.

Egilea Andoni Beitia