Criteriak Cellnexen akzioak saldu ditu 200 milioiren truke

Criteriak, La Caixa Fundazioaren holding sozietateak eta Caixabanken lehen akziodunak, Cellnexen akzio bihur daitezkeen 200 milioi euroko bonuak jaulki dituela jakinarazi dio CNMVri. Balioak interes negatibora abiatzen dira: kupoirik gabe, balio nominalaren % 102,5 eta % 104,5 arteko prezioan saltzen dira, hau da, epemugan urteko % 1,10 eta % 0,62 arteko errendimendu negatiboa.

Zorra 2025eko ekainean amaitzen da, eta trukearen baldintzak jaulkipenean bertan finkatuko dira: Criteriak Cellenexen erreferentziako prezioaren % 35 eta % 40 arteko truke-prima espero du, hau da, jaulkipenetik jaulkipena itxi arteko balioaren batez besteko kotizazioa. Bihurketa-baldintzak, hemendik 2025era Cellenxek izan duen bilakaeraren araberakoak izango baitira: emisioan finkatutako ehunekoa baino gutxiago igotzen bada, trukea ez da errentagarria izango bonistentzat.

Bihurketaren baldintzak dibidenduagatiko ohiko doikuntzen mende daude, eta bonuak Frankfurten kotizatuko dira. Operazioa ekainaren 22an sinatuko da, eta Barclays Bofa izango da koordinatzailea.

Criteriak Cellnexen % 4,774 edo 23,2 milioi akzio ditu. Egungo prezioetan eta % 35eko bihurketa-primarekin, 2,8 milioi titulu baino ez lirateke izango, hau da, Criteriaren partaidetzaren % 12 edo Cellnexen kapitalaren % 0,4.