Gobernuak diesel motorren emisioarekiko esposizioa dakarten lanak sartu ditu, bai eta barne-errekuntzako motorretan aldez aurretik erabilitako olio mineralekiko azalaren esposizioa dakartenak ere, motorraren elementu mugikorrak lubrifikatzeko eta hozteko, agente kartzinogenoekiko edo mutagenoekiko esposizioarekin lotutako arriskuen artean, lan-eremuan.

Ministroen Kontseiluak Errege Dekretu bat onartu du, langileak arrisku horietatik babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019ko urtarrilaren 16ko 2019/130 Zuzentarauaren transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora.

Kartzinogeno gisa sailkatzeko irizpideak betetzen dituzten bost agente sartzen dira, diesel motorren emisioekiko inhalazio-esposizioen muga-balioak ezartzen dira eta olio eta hidrokarburo-nahasketa jakin batzuetarako azalaren esposizioa gehitzen da.

Horrela, irizpide zientifikoen arabera, kartzinogeno gisa sailkatzeko irizpideak betetzen dituzten bost agente berri hauek sartzen dira: trikloroetilenoa, 4,4 ‘-metilendianilina, epiklorohidrina, etileno dibromuroa eta etileno dikloruroa. Halaber, azalaren esposizio bakoitzeko gorputz-karga osoari ekarpen handia egiteko aukera adierazten da.

Halaber, erreferentziazko muga-balioak ezartzen dira diesel motorren emisioekiko inhalazio-biderako, aldi baterako haztatutako batez bestekoarekin lotuta, zortzi orduko erreferentzia-aldiarekin (iraupen luzeko esposizioa) eta, agente kartzinogeno edo mutageno jakin batzuen kasuan, erreferentzia-aldi laburragoarekin, hamabost minutuko aldi baterako haztatutako batez bestekoarekin (iraupen laburreko esposizioa).

Muga-balio bat ezartzen da, zortzi orduko epean: 0,05 mg/m3, diesel motorren emisioetan oinarrizko karbonoaren oinarriaren gainean kalkulatua.

Gainera, “Larruazalaren behaketa” gehitu da barne-errekuntzako motorretan aldez aurretik erabilitako olio mineraletarako, motorraren elementu mugikorrak lubrifikatzeko eta hozteko. Horrek esan nahi du larruazaleko esposizioagatik gorputz-karga osoari ekarpen handia egin dakiokeela.

“Hidrokarburo aromatiko poliziklikoen nahasketetan” ere aplikatzen da “larruazalaren behaketa”, bereziki bentzoa [a] pirenoa dutenetan, kartzinogeno gisa sailkatzeko irizpideak betetzen dituztenean (1a edo 1B kategoriakoak) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008ko abenduaren 16ko 1272/2008 Erregelamenduaren arabera, eta agente kartzinogenoak direnean, 1997ko maiatzaren 65eko 6665eko Errege Dekretuaren zentzuan.

Egilea Andoni Beitia