Gipuzkoako diru-bilketak ez du alde batera uzten ekitaldi honek markatzen duen goranzko erritmoa, eta, nahiz eta kobidak markatutako iazko datuekin alderatzeak agian ez duen egoera zehatz-mehatz islatzen, egia da, halaber, bilakaera on horrek errekuperazio-erritmo finkatua islatzen duela, eta 2019an, pandemiaren aurretik, erregistratzen ziren egungo mailetara hurbiltzen dela. Gipuzkoako Ogasunak gaur emandako informazioaren arabera, bilketak % 26,5 egin du gora maiatzera arte, aurreko urteko aldi berarekin alderatuta, eta 2019ko maiatzera arte metatutakoarekin parekatzeko portzentajezko 3,8 puntura dago.

Emaitza onak, gainera, lan-merkatuaren portaera onari eta enpresa-jardueraren gorakadari egotz dakizkioke; izan ere, kontsumoaren igoerarekin batera, 310 milioi euro gehiago sar ditzakete foru aldundiek, 1.481 milioira iritsi arte.

Zergei dagokienez, PFEZa % 23 igo zen, neurri handi batean, lan-errendimenduaren gaineko kargak % 21 egin zuelako gora. Horrek esan nahi du langile gehiago daudela edo soldaten erosteko gaitasuna handitu egin dela. Oraingo honetan ere, lan-merkatuak hobera egin du, eta, horrekin batera, enpresen mozkinek portaera hobea izan dute; izan ere, Sozietateen gaineko Zergaren diru-sarrerak % 31,7 hazi dira.

Igoerak orokortuak dira zerga-figura guztietan, baina adierazgarrienak PFEZ, Sozietateen gaineko Zerga eta BEZa dira. Azken horrek, kontsumoarekin lotura zuzena duenak, maiatzera arte % 34,5 haztea lortu du, eta horrek, dirutan, 106 milioi euro gehiago biltzea esan nahi du.

Datu horien aurrean, esan daiteke susperraldi ekonomikoaren bidea Gipuzkoan finkatu dela, enpresen fakturazioak gora egin duelako; lan-merkatu hori, oraingoz, irailaren 31n aurreikusitako LETen gainbeheraren zain dago; BPGren hazkundea; eta, orain, diru-sarrera handiagoak ditu foru-kutxetan, lurraldearen ongizatearen egoera indartzea ahalbidetuko dutenak.

Egilea Andoni Beitia