Auzitegi Gorenaren arabera, Mariano Rajoyren Gobernuak 2013an ezarritako energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga (IPVEE) ez da Konstituzioaren eta Europar Batasuneko Zuzenbidearen aurkakoa.

Auzitegi Goreneko administrazioarekiko auzien salako bigarren atalak ulertzen du jasangarritasun energetikorako neurri fiskalei buruzko legea, zerga arautzen duena, ez dela Espainiako Konstituzioak aldarrikatzen duen gaitasun ekonomikoaren printzipioaren aurkakoa.

Gainera, gogorarazi du Konstituzionalak jada ebatzi zuela zerga horren inguruan planteatutako konstituzionaltasun-zalantzak funtsik gabeak zirela, eta, horregatik, ez zuela onartu planteatutako konstituzio-kontrakotasuneko arazoa.

Auzitegi Gorenak argudiatzen duenez, EEIEEren zerga-egitateak ekonomia-jardueren gaineko zergarekin (JEZ) duen antzekotasun-maila “ez da konstituzio-kontrakotasuneko arrazoia, ahalmen ekonomikoaren adierazpen beraren karga bikoitza ez baita Konstituzioaren aurkakoa per se”.

Aberastasun-adierazpen beragatik karga bikoitza egotea ahalmen ekonomikoaren printzipioaren eta konfiskaziorik ezaren debekuaren ikuspuntutik baino ez litzateke aztertu beharko. Zerga horrek energia elektrikoaren ekoizleek EJZ ordaintzen duten ahalmen ekonomiko bera izan dezake, eta zerga bikoitz baimenduaren kasuak izan daitezke, Auzitegi Gorenaren arabera.

Egilea Andoni Beitia