2020ko abenduaren 31n Espainiako Ogasun Publikoari milioi bat euro baino gehiago zor zizkioten berankorren kopurua 3.869 zen, aurreko urtean baino % 1,6 gutxiago, eta guztira 14.100 milioi zor zituzten, % 1 gutxiago.

Zerga Agentziak astelehen honetan emandako datuen arabera, zordun handien kopurua % 20 murriztu da 2015ean argitaratutako lehen zerrendarekin alderatuta.

Zerga Agentziaren zazpigarren zerrendan agertzen diren zordun gehienak pertsona juridikoak dira, 3.557 (aurrekoan baino 69 gutxiago), eta 13.426 milioi euro zor dituzte (131 milioi gutxiago).

Zerrenda horretan, gainera, pertsona fisiko berankor handiak 312 dira (8 gehiago); guztira, 673 milioi euro (15 milioi gutxiago).

Ohi denez, zorraren zati handi bat (7.270 milioi euro, % 51) konkurtso-prozesuan dauden zordunena da, eta, beraz, kobratzeko aukerak mugatuak dira prozedura amaitu arte.

Gainera, 1.209 zordun nagusietatik 2.560 milioi eurotik gorako erantzule solidario edo subsidiarioetara bideratutako erantzukizunak jasotzen dira, eta horrek eragina izan dezake kobrantza-denboraren luzapenean.

Aurten, zordun handien zerrendan aurreko urtean agertzen ez ziren 363 zergadun sartu dira, 975 milioi euroko zorrarekin, eta 424 berankor atera dira 2020an argitaratutako zerrendatik (1.095 milioi zor zituzten), zorrak kitatu dituztelako edo atzerapena edo etendura lortu dutelako.

Zerga Agentziak zehaztu duenez, aurtengo zerrendan agertzen diren zordunetako batzuek urtean zehar egin dute zerga-zorren ordainketaren bat. Zehazki, 865 zordunek 127 milioi euro ordaindu dituzte 2021ean zehar.

Izan ere, 2021eko ekainaren 20an zorrari buruzko datuak 2020ko abenduaren 31n hartu beharrean, 55 berankorren zerrendan ez lirateke agertuko, milioi bat euro baino gutxiago geratzen baitzaie Ogasunari ordaintzeko.

2015ean argitaratutako lehen zerrendan agertu ziren berankorren erdiak baino gehiago ez daude aurtengoan (2.608 zordun atera dira, % 54).

Gainera, 2.500 zordunek baino gehiagok zerga zorrak ordaindu dituzte ordutik, 1.042 milioi euroren truke.

Egilea Andoni Beitia