Biztanleria kualifikatuaren langabezia % 10era igo da pandemiaren eraginez, hainbat urtez behera egin ondoren, EAE Business Schoolek egindako POPULARREN enplegagarritasuna pandemia-garaian azterlanetik ondorioztatzen denez. 2019ko datuekin alderatuta, kualifikazioa duten profesionalen langabezia ere ehuneko bi puntu igo da.

Generoa kontuan hartuta, Espainiako estatuan erregistratzen den biztanleriaren % 12 emakume kualifikatuak dira, eta % 9 gizonak. EAEk nabarmendu zuen 16 urtetik gorako Espainiako biztanleen herenak inguru goi-mailako hezkuntza duela. Izan ere, emakumeen % 32,7k goi-mailako ikasketak ditu, eta gizonen % 30,6k.