Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak, astearte honetako bileran, ia 2 milioi euroko laguntza programak onartu ditu, aurten ekonomia sozialarekin lotutako hainbat ekimen diruz laguntzeko. Nabarmentzekoak dira, besteak beste, gizarte-ekonomiako enpresen eta erakundeen elkartze-egiturak sendotzeko laguntzak, edo arlo horretako prestakuntza.

Lehen deialdiak 685.800 euroko zuzkidura du Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuko gizarte-ekonomiako enpresen eta erakundeen elkartze-egiturak finkatzeko, baldin eta, nortasun juridiko propioa izanik, lan-sozietateak eta lan elkartuko kooperatibak elkartzen badituzte beren interes erkideak ordezkatzeko eta defendatzeko; lan elkartuko kooperatibak, izaera konfederaleko elkarteak eta gizarte-ekonomiako erakundeen integrazio-erakundeak; antzinatasun bereziko bi erakunde autonomo dituzten erakunde asoziatiboak, antzinatasun bereziko bi erakunde sektorial dituztenak, eta antzinatasun bereziko bi erakunde autonomo dituztenak.

Halaber, 697.000 euro onartu dira ekonomia sozialean trebatzeko. Kooperatibismoari edo unibertsitatearen eta/edo sozietateen aurreko lan-sozietateei buruzko prestakuntza-jarduerak izan daitezke, dibulgazio- edo ikerketa-jarduerak. 2020an 563.000 euroko laguntzak eman ziren.

Beste deialdi batek 400.000 euroko zuzkidura du gizarte-ekonomiako enpresetan – Batez ere, lan elkartuko kooperatibetan eta lan-sozietateetan – Bazkide langile izatera pasatzen diren pertsonak sartzeko.

Lau kolektibori zuzenduta daude: LANBIDEn izena emanda gutxienez hiru hilabete daramaten langabetuei; desgaitasunen bat duten pertsonei; nekazaritzako, abeltzaintzako eta gizarte-ekonomiako sozietateetan bazkide gisa sartzen diren beste batzuen titularrei; eta gizarte-ekonomiako enpresa batean gutxienez sei hilabete besteren konturako langile gisa daramaten pertsonei.

Aurreko ekitaldian 362.235 euroko laguntzak eman ziren, eta zortzi langabetu, 77 desgaitu, nekazaritzako, abeltzaintzako eta antzeko ustiategietako 18 titular eta besteren konturako 162 langile izan ziren bazkide.

Azkenik, laugarren deialdi bat onartu da, 150.000 eurokoa, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresetan Enpresen Gizarte Erantzukizuna zabaltzeko eta ezartzeko. 2020an, deialdi horrek 60.900 euroko laguntzak eman zituen.

Egilea Andoni Beitia