2008ko krisiak eta koronabirusen pandemiak eragin berriak agerian utzi dute enpresek dimentsioa irabazi behar dutela lehiakorragoak izateko lehia handiko mundu globalizatu honetan. Eta EAEn, dirudienez, ulertu egin dute, Confebask euskal patronalak atzo argitara eman zituen datuen arabera; izan ere, ekoizpen-sareak gero eta handiagoa da tamaina hartzeko joera.

Confebaskek egin duen Euskadiko enpresa-dimentsioa txostenaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen batez besteko tamainak goranzko bilakaera izan du azken 14 urteetan. Hala, txosten horrek adierazten duenez, 2008an euskal konpainien batez besteko plantilla 5,11 langilekoa zen, baina ekitaldi honetan zifra hori ia puntu bat igo da, 5,99 langilera iritsi arte. Aurrerapen horrek esan nahi du enpresetako giza baliabideak % 17,2 igotzea.

Gainera, Confebasken txostenetik eratortzen den beste alderdi positibo batek adierazten du euskal enpresen batez besteko tamaina etengabe hazten ari dela 2015etik, 2020. urtearen hasieran 5,99 pertsona enpresa bakoitzeko, 2019an baino 0,20 langile gehiago, hau da, 2008tik gutxienez urtebeteko igoerarik handiena.

2008. urtearekin alderatuta, joan den ekitaldiko urtarrilaren 1ean, EAEko ekoizpen-ehunean enpresa ertain eta handien proportzioak gora egin zuen, bai enpresa-kopuruari dagokionez ( % 1,10etik % 1,32ra igaro ziren 2020an), bai enplegatzen duten pertsonen ehunekoari dagokionez ( % 44,98tik % 50,90era 2020an). Bereziki nabarmentzekoa da enpresa handietan lan egiten duten pertsonen gorakada: 2020an guztizkoaren % 31,94 ziren, eta 2008an, berriz, % 26,65.

Hala ere, enpresa-kopurua 2008an baino txikiagoa da enplegu-tarte guztietan, enpresa handietan izan ezik. 2016 eta 2020 bitartean, konpainien kopuruak gora egin du enplegu-tarte guztietan, mikroenpresetan izan ezik ( % 3,7 murriztu zen). Hazkunderik handiena enpresa txikien kopuruan izan zen (+% 10,7), ondoren enpresa handiak (+% 9,9) eta ertainak (+% 9,5).

Egilea Andoni Beitia