Guztira 242 zergadun daude berankorren artean, lurralde bakoitzeko ogasunei 850 milioi euroko zorrak eragiten dizkietenak. Hartzekodunen konkurtsoan dauden edo dagoeneko porrot eginda dauden enpresak, batez ere higiezinen arlokoak edo eraikuntzaren sektoreari lotutakoak, zerrendaburu dira, eta horrek zail egiten du zor fiskala osorik edo zati batean berreskuratzea.

EAEko hiru foru aldundiek atzo argitaratu zuten berankor handien zerrenda, 2020ko abenduaren 31n, milioi bat euro baino gehiago zor dituzten zergadunak biltzen dituena.

Bizkaiaren kasuan, 159 pertsona agertzen dira, zeinen zerga-zorrak edo -zehapenak ordaindu gabe baitzeuden borondatezko epean ordaintzeko epea igaro ondoren; guztira, 454.350.408 euro dira. Horietatik, zazpi pertsona fisikoei dagozkie, eta gainerakoak enpresak dira.

Guztira, 20 zergadun daude zerrendan, eta horietatik zazpik hamar milioiko zorra dute. Beste hamahiruk lau milioitik gora zor dituzte abenduaren 31n.

Zorraren bolumenari dagokionez, Iurbenor Promociones higiezinen agentzia da zerrendaburua, eta 52,2 milioi euro ditu ordaintzeke. Ondoren, Moldis Echarro (20,4 milioi), Indosa (18,1 milioi), GM Fuel Tank (17,9 milioi) eta Abaroa SA (17,3 milioi) daude.

10 milioitik gorako zorra duten zergadunen zerrenda itxi dute Baensak (11,6 milioi) eta Erostenek (10,5 milioi).

Araban, guztira 132 milioi euroko zorra duten 38 pertsona fisiko eta erakunde juridiko daude. Arabako zerrendaren buruan Goya Sesenta y nueve sozietatea dago, 18 milioi baino pixka bat gehiago zor dituena; ondoren, Eguren Vitoria (11,5 milioi), Urco & Urbasa UTE (11,3 milioi), Aceros Ros Casares (11,1 milioi), Itcarcris taldea (8,7 milioi), González Sánchez Macario (5,3 milioi), Lendiz 1.100 (5,1 milioi), Corporación Ros Construcciones (4 milioi), Corporación) eta Santander (4,7 milioi).

Gainerako berankor handiei dagokienez, 2,9 milioi Alur Mekanizatu Berezi eta milioi bat euro zor dituzte Nagose Hotelesek, Cegasa Internacionalek eta BM & Alessio Investmentsek.

Zerrenden buruan dagoeneko itxita edo hartzekodunen konkurtsoan dauden sinadurak daude, eta horrek zail egiten du zorra berreskuratzea

Egilea Andoni Beitia