FROBek, bankuak suntsiarazteko Espainiako agintaritzak, 3.639 milioi euro galdu zituen 2020an, 2012ko erreskate finantzarioaz geroztik izandako zenbaki gorririk handienak, Caixabanken eta Bankiaren bat-egiteak izandako eragin negatiboagatik, ostiral honetan jakitera eman duenez.

Bi erakundeen bat-egitea onartzeak FROB, BFAren akziodun bakarra eta Bankiaren % 61,83aren jabea, partaidetza horren balioa kontabilitatean eguneratzera behartu zuen, Caixabanken % 16,12 izango zena, eta horrek 3.556 milioiko eragin negatiboa izan zuen.

Hala ere, suntsiarazpen agintaritzak gogorarazi duenez, doikuntza horrek ez du islatzen Estatuaren parte-hartzeak bi erakundeetan izan duen bilakaera positiboa; izan ere, irailaren hasieran operazioa iragarri zenetik ekainaren amaierara arte 1.421 milioi euroko balioa izan du, % 73 baino gehiago.

2020ko galerak, aurreko urteko 282 milioi euroak baino askoz handiagoak, BBOFk 2012an izan zituen galerarik handienak dira, urte horretan zenbaki gorriak 26.000 milioitik gorakoak izan baitziren.

2020ko ekitaldia ixtean, BBOFk 1.390 milioi euroko ondare negatiboa zuen, baina ez dago legezko eragozpenik agintaritzak lanean jarrai dezan, ohar baten bidez gogorarazi duenez.

Gainera, garrantzitsutzat jotzen du adieraztea BBOFren kontabilitate-emaitzak ez duela inolako eraginik defizitean edo zor publikoan.

Caixabanken eta Bankiaren bat-egiteak 2012an erreskatatutako bankuaren kontabilitate-balioaren narriadura aintzatestera behartu zuen, eta hori, aldi berean, sozietate nagusiari esleitutako BFA taldearen ondare garbian islatzen da, hau da, gutxiengoen partaidetza alde batera utzita, 5.974 milioira murriztu baitzen.

Estatuak Sareben duen parte-hartzeari dagokionez, BBOFk gogorarazi du 2019an bere balioa guztiz onbideratu zuela, eta, beraz, 2020an ez dela inolako inpakturik erregistratu kontzeptu horrengatik.

2020an, BBOFk 12 milioi euro jaso zituen galeretan, erakundeak saltzeko prozesuetan iraganean emandako bermeen kostuaren estimazioa eguneratzeagatik.

Suntsiarazpen-agintaritzaren balantzearen aktiboan, batez ere, BFAko partaidetza eta diruzaintzako posizioa jasotzen dira.

Pasiboari dagokionez, BBOF, funtsean, Estatutik jasotako maileguaren bidez finantzatzen da. Mailegu horrek, 2020ko abenduaren 31n, 7.456 milioi euroko saldoa zuen.

Horren ondorioz, finantza-marjina negatiboa da behin eta berriz; izan ere, aktiboek ez dute gastu hori konpentsatzeko finantza-diru-sarrerarik sortzen, 2020an 85 milioi eurokoa izan baitzen.

2020. urtearen amaieran, BBOFren diruzaintza 754 milioi eurokoa zen, eta Espainiako zor publikoan eta Espainiako Bankuko kontu batean inbertituta daude.

BBOFk gogorarazi duenez, bere ustiapen gastuak ez dira Estatuko aurrekontuen kontura finantzatzen, finantza industriak berak ordaindutako tasa baten bidez baizik, eta horrekin 21 milioi euro ordaindu zituen 2020an.

Suntsiarazpen Funts Nazionalak 970.000 euroko emaitza lortu zuen, Europako Banku Zentralaren gainbegiratze-eremuan eta Europar Batasunetik kanpoko bankuen sukurtsaletan sartuta ez dauden inbertsio-zerbitzuetako enpresen ekarpenetatik. Funtsaren ondare garbia 5,8 milioikoa zen 2020. urtearen amaieran, 2015etik egindako ekarpenei esker.

Egilea Andoni Beitia