Kontsumitzaileen Konfiantza Indizeak (KSI) berretsi egin du aurreko hiruhilekoan izandako susperraldia 2021eko bigarren hiruhilekoan, eta -11,7an kokatu du indizea, urte arteko datuetan 31,8 puntuko hobekuntzarekin. KSIko kide guztiek aurreko hiruhilekoan baino iritzi baikorragoak dituzte, aurrezteari buruzko itxaropenak izan ezik, balorazio ezkorragoak baitituzte, Nafarroako Estatistika Institutuak jakitera eman duenez.

Bestalde, Espainiaren eta EBren konfiantza-indizeek ere areagotu egin dute urteko lehen hiruhilekoan hasitako susperraldia.

Foru Erkidegoan, Kontsumitzaileen Konfiantza Indizeak (KSI) hobera egin du aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, -25,2tik -11,7ra. Aurreko urteko hiruhileko berarekin alderatuz gero, kontsumitzailearen konfiantza 31,8 puntu berreskuratu da. Aurreko aldiari dagokionez, nabarmentzekoak dira lan-merkatuaren itxaropenei, egoera ekonomiko orokorrari eta, neurri txikiagoan, etxean espero den egoera ekonomikoari buruzko aldeko aurreikuspenak. Bilakaera hori ez dator bat aurrezteari buruzko aurreikuspenetan estimatutako iritzi ezkorrenekin.

Urtetik urterako datuei dagokienez, osagai guztiek konfiantza hobetu dute, eta lan-merkatuaren igurikimenak islatu dira igoerarik nabarmenenean.

Kontsumitzailearen konfiantza-indizea sexuaren arabera aztertuz gero, iritzi ezkorragoak ikusten dira emakumeentzat gizonentzat baino. Hiruhileko honetarako indizea -13,2 da emakumeentzat eta -10,3 gizonentzat, lan-merkatuaren eta aurrezkiaren aurreikuspenetan islatutako aldea nabarmenduta.

Bestalde, kontsumitzaileen sentimendu-indizeak areagotu egin du aurreko hiruhilekoko susperraldia, eta 72,7ko baliora iritsi da, aurreko hiruhilekoko 60,7aren ondoren.

Familien sentimendu-indizearen osagai guztiek hobera egin dute aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, eta igoera handienak espero diren egoera orokorrak eta etxekoen unitatearenak izan dira.

Halaber, igurikimen Ekonomikoen Indizeak aldi horretako susperraldi nabarmenena islatzen du, -25,3 izatetik -9,9 izatera igaro baita. Prezioen aurreikuspenek, lan-merkatuak eta eskari-itxaropenek balorazio positiboak lortu dituzte aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, eta aurrezki-aurreikuspenek okerrera egin dute. Urtetik urterako datuen arabera, osagai guztiek bilakaera positiboa izan dute.

Erosteko Probabilitate Indizea 6,4koa da, eta egonkortasun-profila du aurreko aldiarekin alderatuta; hala ere, okerrera egin du aurreko urteko aldi berean kalkulatutako 8,1aren ondoren. Urtetik urterako datuei dagokienez, osagai guztiek okertu egiten dituzte erosketa-aurreikuspenak, eta ordenagailuen eta DVDen erosketen bilakaera ez da hain ona izan.

Azkenik, Familiako Egoera Ekonomikoaren Indizeak iritzi ezkorragoak ditu, 14,9koa, 2021eko lehen hiruhilekoko 18,2a baino txikiagoa, baina hobetu egin da 2020ko bigarren hiruhilekoko 7,6arekin alderatuta. Neurritasun hori, funtsean, aurrezteari buruzko balioespenean eta igurikimenetan islatutako konfiantza-okerragotzearen ondorio da, eta etxearen finantza-egoera aurreko hiruhilekoaren ia antzekoa da.

Egilea Andoni Beitia