Gobernu Kontseiluak astearte honetan onartu du Euskal Enplegu Publikoaren lege-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetan lan egiten duten 100.000 langile baino gehiagoren jarduera antolatu eta arautzen duena. Horretarako, enplegu publikoa antolatu eta profesionalizatzeko tresnak txertatu ditu, hala nola karrera profesionalari zuzenean lotutako jarduna ebaluatzeko sistema bat.

Olatz Garamendi Gobernantza Publiko eta autogobernuko sailburuak Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan aurkeztu du orain dela 32 urtetik indarrean dagoen Funtzio Publikoaren Legea eguneratzen duen lege-proiektu berri hau.

Jakinarazi duenez, lege-proiektu honen helburua da euskal enplegu publikoa oro har antolatzea, haren araubide juridikoa definitzea eta kudeatzeko tresnak arautzea.

Horrela, arlo publikoan lan egiten duten pertsonen alderdiak arautuko ditu, beren ibilbide profesionalari dagokion guztian, Lan Eskaintza Publiko (LEP) batera aurkezten direnetik erretiroa hartu arte.

Zehazki, honako hauek hartzen ditu barnean: Enplegu publikoaren antolamendua eta egitura; ordainsari-sistemaren diseinua; enplegu publikoaren organoen eta horien eskumenen erregulazioa; prestakuntza eta garapen profesionala; edo langileen karrera profesionala.

Garamendik azpimarratu duenez, arau horrek enplegu publikoaren “koordinazioan aurrera egin” nahi du EAEko egitura instituzionalean, eta, horretarako, beste organo bat sortu du, Enplegu Publikoa Koordinatzeko Batzordea.

“Foro horretan ordezkaritza duten erakundeek esperientziak partekatzeko, irizpideak bateratzeko edo langile publikoentzako politika komunak sustatzeko aukera izango dute”, azaldu du.

Arauak, bere aplikazio-eremuaren barruan, funtzionario publikoak ez ezik, euskal administrazio publikoen zerbitzuko lan-kontratuko langileak ere hartzen ditu.

Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko, foru- eta toki-administrazioetako, UPV/EHUko administrazioko eta zerbitzuetako langileei eta euskal erakunde-sareko erakunde instrumental eta aholku-emaileei eragiten die.

“Lege-proiektuak euskal araudia guztiz modernizatzea ekarriko du, Euskadiko administrazio publiko guztietan lan egiten duten pertsonen errealitate berrira egokitzeko”, adierazi du, “Gaur egun oraindik indarrean dagoen eta 1989koa den erregulazioa eguneratuko du”.

Garamendik azaldu duenez, arau horren azken helburua “Enplegu publikoa profesionalizazio handiko erakundea, inpartziala eta emaitzen kudeaketaz arduratsua izateko oinarrizko berrikuntza elementuak sartzea da”.

Ildo horretan, enplegu publikoa antolatzeko, planifikatzeko eta profesionalizatzeko tresnak biltzen dituen araua dela azpimarratu du, hala nola antolamendu-planak edo jardunaren ebaluazio-sistema.

Azken hori zuzenean lotuta dago karrera profesionalarekin, administrazio publikoen eraginkortasunean eta zerbitzuak ematean eragiten duen elementutzat hartuta. Horrela, funtzionarioek aurrera egin ahal izango dute Administrazioaren barruan.

Zuzendaritza Publiko Profesionala

Gainera, arauak Zuzendaritza Publiko Profesionalaren figura jasotzen du, prozedura publiko bidez eta merezimenduak eta gaitasunak baloratuta, zuzendaritza-mailako izendapenak egin ahal izateko.

Lege-proiektuak langileen etengabeko prestakuntzaren garrantzia azpimarratzen du hainbat alderditan, eta IVAPen lankidetza nabarmentzen du horri dagokionez, “Eguneroko lana garatzeko konpromiso etikoa” balioesten du, ez bakarrik kargu publikodunena, baita Administrazioko langile guztiena ere.

Sailburuak adierazi duenez, araua genero, hizkuntza, euskara eta gaztelania berdintasunean eta aukera berdintasunean oinarritutako printzipioetan oinarritzen da, adimen edo adimen urritasuna duten pertsonentzako hautapen prozesu independenteak deitzeko aukera eskainiz.

Enplegu publikorako sarbidean, lege-proiektuak hautaketa-prozesuak azkar eta eraginkortasunez garatzea gaitzen eta bultzatzen duen esparrua ezartzen du. Eta hautaketa-organoen profesionalizazioa aurreikusten du.
Garamendi sailburuak erakundeek eta sindikatuek proiektua egiteko egindako lana goraipatu du, “Aprobetxatu behar dugun lana da, eta, gaur, eskerrak eman nahi dizkiet guztiei eta balioa eman”.

Prozesu horretan “negoziazioak duen balioaren” erakusgarri, lege proiektuak “esklusiboki” negoziazio kolektiboari titulu bat eskaintzen diola esan du, bere printzipio orokorrak edo negoziazio mahaiak arautzeko.

Egilea Andoni Beitia