Balio Erantsi Gordinaren (BEGd) % 32,2, Euskadiko industria-ekoizpenaren ia herena, 2019an maila teknologiko altuko edo ertain-altuko jarduerena zen, azken 10 urteetako kopururik handiena, Eustatek egindako Euskal Industriaren Panoramaren arabera.

Euskal Estatistika Erakundearen arabera, maila teknologiko altuko edo ertain-altuko gastuaren proportzio hori ia ehuneko lau puntu (3,8) hazi zen 2018ko ekitaldiarekin alderatuta.

EAEko industria osoak berrikuntza-jardueretan (I+G+b) egindako inbertsioa sektorearen gastu osoaren % 35,8 izan zen 2019an. Gainera, industriak EAEko ekonomia osoan duen pisu erlatiboa % 23,9koa izan zen 2019an, eta 2010ean zuen partaidetzarekin alderatuta puntu bat baino zertxobait gehiago jaitsi den arren, oraindik ere argi eta garbi dago Espainian ( % 16,1), Frantzian ( % 13,5) edo Europar Batasunean ( % 28) duena baino handiagoa dela, Alemaniakoa baino zertxobait txikiagoa ( % 24,3).

Industriaren balio erantsiak industria-jardueraren adar edo sektoreen artean duen portzentajezko banaketari dagokionez, burdinak eta altzairuak pisu handia dute, eta sektore tradizionalen (metalurgia eta produktu metalikoak, esaterako) pisu handia euskal industriaren BEGd-aren % 27,4ra igotzen da, edo garraio-materialarena, % 11,9ko partaidetzarekin.

Egilea Andoni Beitia