Euskal enpresetako langileen % 12k telelana egiten du 2021ean, lanaldiaren heren bat gutxienez, modu erregularrean, sare telematikoak erabiliz IKT sistemekin konektatzeko (Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak) “, Eustatek asteazken honetan argitaratutako datuen arabera.

Sare sozialak enpresa-helburuetarako erabiltzearen zifra ( % 51,5) 4.0 industriaren adierazlerik nabarmenena da, eta % 70era iristen da 10 langile edo gehiagoko konpainietan.

Zifra horiekin “bikoiztu egiten da urtebete lehenago lortutako ehunekoa ( % 5,4), eta, batez beste, langileen % 75,8k IKT sistemak erabiltzen ditu (Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak), eta egiaztatu da % 10,4 IKT sistemetan adituak diren langileak direla. Era berean, langileen herenak baino zertxobait gehiagok, % 37,2k, urrutiko konexioa du, erabilera profesionalerako gailu eramangarri baten bidez “, adierazi du Eustatek.

Langile horiek sexuaren arabera aztertuz gero, nabarmendu behar da IKT sistemetako espezialistetan izan ezik, non gizonen ehunekoa ( % 65,1) emakumeena ( % 34,9) baino handiagoa den, gainerako kategorietan ehunekoak oso antzekoak dira, % 50ean banatuta.

Hala ere, aldeak ikusten dira jarduera-sektoreak kontuan hartuz gero. Industrian eta eraikuntzan gizonen ehunekoa handiagoa da, eta zerbitzuetan, berriz, emakumeena. Horrela, 10 langile edo gehiagoko industria-enpresen % 22,9k robotika erabiltzen du bere jardueran.

Enpresen eraldaketa digitalari dagokionez, sare sozialak dira Eustaten azterlanean aztertzen diren bederatzi adierazleen adierazlerik nabarmenena, establezimenduen % 51,5ek erabiltzen baitituzte enpresa-helburuetarako.

Jarraian, zerbitzu mugikorrak azalduko lirateke ( % 30,2), enpresaren jarduerarekin eta ekoizpen-prozesuekin lotutako aplikazioen erabilerari buruzkoak.

Hirugarrenik, zerbitzu informatikoak hodeian daude (cloud computing); establezimenduen % 23,1ek ostatu hori ordaintzen dute, eta enpresa baten informaziorako edo zerbitzurako sarbidea ahalbidetzen dute, Interneterako konexio baten bidez, edonon kokatutako edozein gailu mugikor edo finkoren bidez.

Azkenik, % 10 eta % 20 arteko ehunekoekin, zibersegurtasuneko jarduerak ( % 20,1), Gauzen Internet (IoT) ( % 12,9) eta Big Data analisia ( % 12,1) ageri dira. % 5etik behera daude adimen artifiziala ( % 4,1), robotika ( % 2,7) eta 3D inprimagailuak ( % 2,6).

10 langile edo gehiagoko establezimenduetan, Eustatek nabarmendu duenez, “Ehuneko horiek nabarmen handiagoak dira, sare sozialak tamaina horretako establezimenduen % 70,3ra iristen baitira. % 20tik gora daude zerbitzu mugikorrak, % 46,3; hodeiko informatika-zerbitzuak, % 46,0; zibersegurtasun-jarduerak, % 43,1; Big Data analisia, % 22,9; eta Gauzen Internet (IoT), % 21,1 “.

Robotikaren erabilera, gorantz doan joera

Nabarmentzekoa da robotikaren erabilera, enpresen % 11,8k erabiltzen baitute, eta industriaren sektorean, berriz, % 22,9k. 10 langile edo gehiagoko enpresetan, IKT ekipamenduek lortu dute ia eskuragarritasunik handiena.

Gaur egun, establezimenduen % 94,2k ordenagailua du, % 90,8k posta elektronikoa, % 92,6k Interneterako sarbidea eta % 94,9k telefono mugikorra. Gainera, enpresen erdiak baino zertxobait gehiagok, % 53,0k, webgunea du.

Ekipamenduen ehunekoak handiagoak dira 10 langile edo gehiagoko establezimenduetan, baina, erabilera oso zabalduta dagoenez ( % 99,8k ordenagailua dute, % 99,0k posta elektronikoa, % 99,3k Interneterako sarbidea, % 97,1ek telefono mugikorra eta % 92,5ek web-orria), establezimendu txikietan ez bezala, ez dute ia hazkunderik.

Teknologia horiek erabiltzen dituzten langileen ehunekoari dagokionez, landunen % 72,4k ordenagailua erabiltzen du, % 67,9k posta elektronikoa du eta % 67,9k Interneterako sarbidea du.

Bestalde, Eustaten azterketak adierazi du enpresen % 88,1ek segurtasun informatikoko neurriren bat duela, aurreko urtean baino 2,4 portzentaje-puntu gehiago. Neurri horien artean nabarmentzen dira, % 30etik gora, software eguneratua izatea ( % 83,4), pasahitz segurua ( % 82,4), kanpoko backupak ( % 61,7), sarerako sarbidearen kontrola ( % 37,9) eta datuen zifratzea ( % 32,8) “.

10 langile edo gehiagoko enpresen kasuan, ehuneko horiek guztiak handiagoak dira, eta % 98,4ra iristen dira segurtasun informatikoko neurriren bat erabiltzen dutenak.

Kode irekiko softwarea euskal enpresetan

Gainera, 2021ean, euskal enpresen % 41,9k kode irekiko softwarea du, hala nola Interneteko nabigatzaileak, ofimatika-programak, doako sistema eragileak edo sistema eragile irekiak (Linux, adibidez), eta abar. 10 langile edo gehiago dituzten enpresetan, ehuneko hori % 55,5era igotzen da.

Interneterako sarbidea duten euskal enpresak guztizkoaren % 92,6 dira, aurreko urtean konektatutakoen ehunekoak 0,3 puntu igo baitira. Adsl, kable edo beste konexio finko batzuen bidezko konexio finkoen multzoa Interneterako sarbidea duten enpresen % 94,3k erabiltzen dute; konexio mugikorrak, berriz, konektatutako enpresen % 88,3k.

EAEko enpresa guztien % 53,0k (10 langile edo gehiagoko enpresen % 92,5ek) Interneten presentzia du web-orri bidez. Hala, azken urtean, sarean dauden enpresak guztizkoaren % 53,0 dira; 10 langile edo gehiagoko enpresen kasuan, berriz, zifra hori % 92,5ekoa da.

Hizkuntzei dagokienez, gaztelania nabarmentzen da, kasuen % 98,9an; euskara, 42,5ean; ingelesa, % 30,6an; eta beste hizkuntza batzuk, % 13,0an.

10 langile edo gehiago dituzten euskal enpresetan Interneterako sarbidea eta webgunearen eskuragarritasuna EB-27ko Europako batez bestekoa baino handiagoa da, eta Danimarkaren atzetik bigarren dago.

2020an, Eustatek adierazi duenez, “Euskal enpresek Europar Batasuneko batez bestekoa baino ehuneko handiagoak ( % 99) lortu zituzten Interneterako sarbidean ( % 98). Gainera, web-orria duten enpresen ehunekoa handiagoa da ( % 92 Euskadin, eta % 77 EB-27n)”.

Egilea Andoni Beitia