Nafarroako Gobernuak, argindarraren prezioa murriztearen alde

Nafarroako Gobernuak legegintzako foru dekretu bat onartu zuen atzo, asteazkena, argindarraren balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ) % 21etik % 10era jaisteko kasu jakin batzuetan, eta aurtengo hirugarren hiruhilekoan energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga elektrizitatea ekoizten duten eta sistema elektrikoan sartzen duten instalazioetatik salbuesteko. Bi neurri horiek Nafarroako zerga-araubidea Estatuan egin berri diren aldaketetara egokitzeko onartu dira.

Uste da tributu harmonizazioari buruzko legegintzako foru dekretu honek, 2021 honetarako, 16 ‘4 milioi euro inguruko murrizketa ekarriko diola bilketari Nafarroako Foru Ogasunari (HFN), estatu mailan egindako kalkuluen arabera eta dagozkion egozpen-indizeak aplikatuz.

Legegintzako Foru Dekretu honek, Estatuaren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Hitzarmen Ekonomikoan ezarritakoaren arabera, harmonizatu egiten du Nafarroako zerga-araubidea Estatuan egin diren BEZaren eta Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko Zergaren araudiko aldaketei dagokienez, ekainaren 24ko 12/2021 Errege Lege Dekretuaren bidez, zeinak presako neurriak hartu baitzituen energia-fiskalitatearen arloan eta energiaren sorkuntzaren arloan.

Neurri horien helburua energia elektrikoaren fakturan eragin fiskala murriztea da, elektrizitatearen prezioaren igoera arintzeko; izan ere, alarma soziala sortzeaz gain, etxeetako errenta erabilgarrian ondorio negatiboak ditu, COVID-19 osteko agertokian susperraldia eragozten du, eta mehatxu bat da Espainiak eta Europar Batasunak onartutako deskarbonizazioaren agendan, arriskuan jartzen baititu elektrizitatearen erabilera energetikoak murrizteko erabilera energetikoak.

Legegintzako Foru Dekretu honen bidez, eta elektrizitatearen prezioen igoerak sortutako egoerari erantzuteko, BEZaren zerga-tasa % 21etik % 10era jaistea ezartzen da 2021eko ekainaren 26tik abenduaren 31ra arte, kontrataturiko potentzia 10kW-tik gorakoa ez duten energia elektrikoko kontratuetarako, horniduraren tentsio-maila eta kontratazio-modalitatea gorabehera, baldin eta eguneko 45 eguneko merkatuaren azken fakturazio-eguneko batez besteko prezio aritmetikoa gainditu bada.

Langile autonomo askoren onurarako

Neurri hori 10 kW-eko potentzia kontratatua gainditzen ez duten energia elektrikoaren hornidura-kontratu guztiei aplikatzen zaienez, praktikan, azken kontsumitzaileen ia etxe guztiei aplikatzen zaie, etxeko kontsumitzaileek kontratatutako batez besteko potentzia 4,1 kW-koa baita, gutxi gorabehera. Era berean, langile autonomo askok jaso ahal izango dute neurri hori.

Gainera, kontsumitzaile ahulenen pobrezia energetikoko egoerak arintzeko, % 10era jaisten da elektrizitatearen hornidura-kontratuen titularren faktura elektrikoari aplikatu beharreko BEZaren zerga-tasa, baldin eta elektrizitatearen bonu soziala jasotzen badute eta gizarte-bazterketako arriskuan zaurgarri larri edo kaltebera gisa aitortuta badaude.

Bestalde, tributuen harmonizazioari buruzko Legegintzako Foru Dekretuak energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergarik salbuesten du, 2021eko hirugarren hiruhilekoan, elektrizitatea ekoizten duten eta sistema elektrikoan txertatzen duten instalazioetatik.

Horren bidez, handizkako merkatuan elektrizitatearen prezioa zehazten duten enpresak jasaten ari diren kostu handiagoak konpentsatu nahi dira, gas naturalaren prezioaren eta CO2 isurtzeko eskubideen bilakaeraren ondorioz. Horrela, aldeko balioa duten prezio lehiakorragoak eskaini ahal izango dituzte berriro.