Iberdrolak 1.531,3 milioi euroko mozkin garbia lortu zuen urteko lehen seihilekoan, aurreko urtean baino % 18,4 gutxiago, 2023rako Erresuma Batuan Sozietateen gaineko Zergak izan duen igoeraren eta behin baino gehiagotan agertu ez diren beste eragin batzuen ondorioz.

Hain zuzen ere, argindar enpresak azaldu duenez, zerga igoera hori % 19tik % 25era igo denez, eta aurten zerga geroratuei eragiten dienez, 463 milioi euro eguneratu dituzte.

Bestalde, ekainerako doitutako mozkin garbia % 8,4 hazi zen, 1.844 milioira iritsi arte. Konpainiak burtsako arautzaileari, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV), igorritako kontuen arabera, partida horrek ez du kontuan hartzen aldi bietan kobidearen pandemiaren eragin garbia (153 milioi 2020an eta 96 milioi 2021ean), ez eta kontabilizatutako aparteko gastuak ere.

Urtarrila eta ekaina bitartean, ustiapenaren emaitza gordina (ebitda) % 10,2 hazi zen 5.443,6 milioi euroraino, eta % 85ean sare eta berriztagarrien emaitza izan zen. Seihileko mozketan eragin negatiboa izan zuen 19-kodeak eskarian (108 milioi) eta Espainiako kanon hidroelektrikoaren positiboak (265 milioi).

Bestalde, Ignacio Sanchez Galan buru duen taldearen diru-sarrerak 18.752,2 milioi eurokoak izan ziren, % 13,9 gehiago, eta proiektuen zorroa 81.500 MWra iritsi zen, horietatik 25.200 MW itsasoko eolikoak.

Iberdrolaren esanetan, taldearen finantza-sendotasunak eta emaitzek konpainiaren 2021erako emaitzen gidaliburua sostengatzen dute, eta ekitaldirako mozkin eta dibidendu itxaropenei eusten die.

Negozioei dagokienez, sareen ebitda % 10,6 hazi zen seihilekoan, 2.567,9 milioira iritsi arte, pandemiak eta kanbio-tasak eragina izan arren, eta diru-sarrerak % 7,7 izan ziren, 6.845,8 milioirekin.

Bestalde, Renovablesek % 63 igo zuen bere ebitda 2.005,2 milioira arte, eta salmentak % 29,3 igo ziren, 2.634,1 milioirekin.

Belaunaldiaren eta bezeroen banaketak 803,3 milioi euro batu zituen, % 40,9 gutxiago, Espainiako merkatu elektrikoan izandako prezio altuengatik, kobidaren eraginagatik, Espainian Filomena ekaitzaren eraginagatik eta Texasen (AEB) izandako hotz-boladagatik. Hala ere, salmentak % 17,6 igo dira, 10.807,6 milioirekin.

Beste negozio batzuei dagokienez, Kanadako gasaren aktibitatea eta higiezinen adarra barne hartzen dituztenak, diru-sarrerak % 19,5 igo ziren 130,3 milioira arte, eta % 1,8, 33,2 milioira.

Inbertsioek % 37 egin zuten gora, 4.909 milioi euroraino, eta % 90 baino gehiago ahalmen berriztagarri berria garatzeko eta sare adimendunetarako erabili ziren. Merkatuka, erdiak Estatu Batuetan eta Espainian egin ziren.

Iberdrola Internacional Energiako inbertsioak % 17,2 izan ziren.

Azken 12 hilabeteetan ia 3.000 MW berriztagarri jarri dira martxan. Eraikuntzako ahalmena 8.500 MW-ra iritsi zen eta potentzia urtean 4.000 MW-tan handitzea aurreikusten da.

Bestalde, 17.600 milioi euroko likidezia izan zuen eta 2020rako dibidendua % 5,5 hazi zen 0,422 euroraino.

Finantza zor garbia 36.581 milioikoa izan zen, 2020ko ekainean baino 515 milioi gutxiago.

Egilea Andoni Beitia