Nafarroako Gobernuak MOVES programaren edizio berri bat aktibatuko du datozen egunetan, mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarri ekonomikoak, hain zuzen ere. 2023ra arte izango du balioa.

Zehazki, 3,5 milioi euro ibilgailu elektrikoak, entxufableak edo erregai-pilak erosteko izango dira, eta, hori, berriz, kargatzeko beharrezko azpiegiturak ezartzen laguntzeko.

Programa horren arabera, 14.500 eurorainoko pizgarria izango da auto elektriko bat erosteko (handiagoa furgoneten kasuan ere bai), eta 7.000 euroko zuzeneko laguntza eta 7.500 euroko kenkari fiskalak izango ditu.

Ekonomia eta Enpresa Garapeneko sailburuak eta Industria, Energia eta Proiektu Estrategikoetako S3 zuzendari nagusiak aurkeztu dituzte laguntzak, astelehen honetan, prentsaurreko batean, eta Mikel Irujok esan du Nafarroa baikorra izan daitekeela Espainiako Gobernuak onartutako PERTEren barruan partzuergoa aukeratzeko aukerari dagokionez.

Energia-kontsumoa murriztea

Deialdiaren helburuak bat datoz Nafarroako Horizonte 2030 Energia Planarekin, ildo honetan: “Energiaren kontsumoa arrazionalizatzea eta salgaien garraioan eta pertsonen mugikortasunean petrolioarekiko mendekotasuna murriztea helburu duten ekintzak sustatzea”.

“Etorkizunari baikortasunez aurre egiteko aukera historiko baten aurrean gaude. Ibilgailu elektrikora eta konektatura transformatzea pandemiaren aurreko errealitatea zen. Next Generation funtsek duela urtebete imajinatu ezin genuen inbertsio esparrua ematen digute “, esan du Irujok.

“Nafarroako Gobernuaren ardura trantsizio hori erraztuko duten neurriak babestea eta automobilgintzaren sektoreko hornitzaileen sarea babestea izango da, neurri ekonomikoak balio-kate osora hel daitezen”, gaineratu du kontseilariak.

Laguntzak apirilaren 13ko 266/2021 Errege Dekretuak arautzen ditu. Dekretu horren bidez, autonomia-erkidegoei eta Ceuta eta Melilla hiriei zuzeneko laguntzak ematea onartzen da, mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarri-programak gauzatzeko, Europako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilentzia Planaren esparruan.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN JARDUERAK

Pertsona fisiko eta juridikoei, profesional autonomoei eta jabekideen erkidegoei zuzendutako laguntzen deialdia astearte honetan, uztailaren 27an, argitaratuko da, eta eskaerak 2023ko abenduaren 31ra arte egin ahal izango dira, Nafarroako Gobernuak Interneten duen Atariko Izapideen Katalogoko laguntzen fitxan.

Ibilgailu elektrikoak erosteko laguntzetan sartzen dira autoak, furgonetak edo kamioi arinak, kuadriziklo arinak eta astunak eta motozikletak, betiere IDEAko Ibilgailuen Basean agertzen badira.

Pertsona fisikoek gehienez ibilgailu baterako laguntzak eskatu ahal izango dituzte deialdi bakoitzeko, eta jabekideen erkidegoek eta pertsona juridikoek urtean gehienez 50 ibilgailurentzat. Autonomoen kasuan, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregelamenduak ezartzen du muga.

Diruz lagundu ahal izango dira Nafarroako lurraldearen barruko energia-kontsumoan edo petrolioarekiko mendekotasunaren murrizketan eragina duten jarduketak, baldin eta emakida-ebazpena jakinarazten den egunetik gehienez ere 12 hilabeteko epean egiten eta justifikatzen badira.

Bigarren laguntza-lerroari dagokionez, ibilgailu elektrikoentzako bateriak zuzenean eskuratzeko modalitatean kargatzeko sistemak diruz lagunduko dira. Gainera, jabekideen erkidegoen kasuan, aurreinstalazio elektrikoa eta komunikazio-zerbitzua izateko beharrezkoak diren kanalizazioak diruz lagunduko dira, ibilgailu elektrikoaren birkargari lotutako birkarga adimenduna emateko. Ibilgailu elektrikoak kargatzeko azpiegitura sarbide publikokoa nahiz erabilera pribatukoa izan daiteke.

Laguntzaren muga 800.000 eurokoa izango da espediente bakoitzeko, jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoen kasuan izan ezik, horiek aplikatzekoa zaien Europako araudiaren eskatzaile bakoitzeko muga izango baitute, eta jarduera hori ez duten pertsona fisikoen kasuan, berriz, espediente bakoitzeko 5.000 euroko muga izango baitute.

KENKARI FISKALAK

Uxue Itoizek aurkezpenean gogorarazi duenez, laguntza horiez gain, Nafarroak kenkari fiskalak ditu energia berriztagarrien instalazioetan, ibilgailu elektrikoetan eta kargatzeko sistemetan inbertitzeagatik, eta bateragarriak dira diru-laguntza horiekin. Onura fiskalak ibilgailu elektriko baten erosketari eta kargatzeko azpiegituren instalazioari eragiten die.

Kenkarien onuradunak turismoa ez ezik, bizikletak, ziklomotorrak, furgonetak edo kamioi arinak, triziklo eta kuadriziklo arinak eta astunak ere badira, elektrikoak badira. Interesatuek Navarra Emisiones Cero webgunean kontsulta dezakete informazio guztia.

Egilea Admin