Nafarroako Gobernuak laguntza-deialdi bat ireki du oinarri teknologikoa duten enpresa berritzaileak sortzeko eta sendotzeko, Foru Komunitatean aberastasun eta enplegu iturri gisa. Diru-laguntzak 450.000 eurokoak izango dira, eskatzaile bakoitzeko 50.000 eurora mugatuta. Eskaerak aurkezteko epea abuztuaren 31n amaituko da.

Laguntzak 2018ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean egoitza soziala eta jarduera Nafarroara lekualdatu duten edo sortu diren oinarri teknologikoko enpresa berritzaileentzat dira (EIBT gazteak). Eta 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera egoitza soziala eta jarduera Nafarroara lekualdatu dituzten edo sortu diren oinarri teknologikoko enpresa berritzaileei (EIBT berriak).

Honako hauek diruz lagunduko dira: kontratatutako langileen gastuak; enpresaren jarduera nagusiaren garapenarekin soilik lotutako prestakuntza-jarduerak; azoketara erakustoki gisa joatea eta lotutako bidaiak; maketak edo prototipoak egitea; haztegiek, inkubagailuek, parke zientifikoek edo start-upak ostatatzeko beste erakunde batzuek emandako zerbitzuengatik ordaindutako kuotak: lokalen alokairu-kuotak; eta marken eta merkataritza-ereduen eskaera-, emakida- eta erregistro-gastuak.

Nolanahi ere, aipatutako jardueretatik eratorritako gastuak diruz laguntzeko, 2021eko urtarrilaren 1etik 2022ko ekainaren 30era bitartean fakturatu eta ordaindu beharko dira.

Laguntzen eskabidea eta aurkeztu beharreko dokumentazio guztia telematikoki aurkeztuko da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Erregistro Orokor Elektronikoan, Nafarroako Gobernuak Interneten duen Atarian argitaratutako laguntzen fitxaren bidez. Enpresa edo IFZ bakoitzeko laguntza-eskaera bakarra onartuko da.

Laguntza horiek emateko prozedura norgehiagoka izango da; beraz, aurkeztutako eskabideak konparatuko dira, deialdiaren oinarrietan ezarritako balorazio-irizpideen arabera.

Balorazio-irizpideak hauek izango dira: negozio Planaren bideragarritasuna (gehienez 40 puntu); Nafarroako eragin sozioekonomikoa (gehienez 25 puntu); berrikuntza-maila (gehienez 25 puntu); proiektua kokatzen den sektore estrategikoa (gehienez 10 puntu).

Azkenik, enpresaren jarduera Nafarroako S3 estrategiak finkatutako sektore estrategikoekin lerrokatzea ere baloratuko da.

Deialdi honetako diru-laguntzak bateragarriak dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren, beste administrazio publiko batzuen, beste erakunde publiko edo pribatu batzuen edo partikularren – Naziokoak zein nazioartekoak – Beste diru-laguntza batzuekin.

Egilea Andoni Beitia