Langile bakoitzeko urteko batez besteko soldata % 2,6 jaitsi zen 2020an, urtean 22.837,59 euro gordinera iritsi arte, 2017tik izan den kopururik txikiena, Espainiako Estatistika Institutuak atzo argitaratu zuen Lan Kostuaren Urteko Inkestaren arabera. Pandemiari aurre egiteko 2020an hartutako neurriak zirela eta, soldatak jasotzen zituzten langileak aldi baterako enplegu-erregulazioko espediente bati (ABEEE) atxikitako beste langile batzuekin bizi izan ziren. Langile horiek beren enpresetako plantilletakoak izaten jarraitzen zuten, baina SEPEren prestazioekin ordaintzen zitzaien, osorik edo zati batean.

Hala, soldata masak ez zuen langile kopuruarekin zerikusirik izan, eta, beraz, INEren ustez, batez besteko soldata “desitxuratuta” dago eta 2019ko datuekin alderatzea ez da “egokia”. Hala ere, soldata-kostua enpresek langile bakoitzeko duten kostu osoaren % 73,3 da, hau da, 31.150,220 euro gordin hilean, % 2,1 jaitsi ostean, hiru urtez gora egin ostean.

Kostu garbia 30.965,76 eurokoa izan zen langile bakoitzeko, 184,44 euro kendu ondoren administrazio publikoetatik enplegua eta lanbide-heziketa sustatzeko jasotako diru-laguntza eta kenkari gisa. Soldataz kanpoko kostuen partidarik garrantzitsuena Gizarte Segurantzako nahitaezko kotizazioak izan ziren (7.335,87 euro langileko), kostu osoaren % 23,6. Kostua osatzen duten gainerako partidetatik, urtean 561,45 euro onura sozialetara bideratu ziren, 206,27 lanetik eratorritako gastuetara, 153,45 kaleratzeagatiko kalte-ordainetara eta 55,57 lanbide-heziketara.

Sektoreka, urteko soldata gordin handiena industriarena da (26.753 euro), eta ondoren eraikuntza (22.624 euro) eta zerbitzuak (22.159 euro). Urteko lan-kostu handiena izan zuten jarduera ekonomikoak hauek izan ziren: energia elektrikoaren, gasaren, lurrunaren eta aire girotuaren hornidura (79.544,22 euro), finantza- eta aseguru-jarduerak (66.843,52) eta informazioa eta komunikazioak (54.195,06).

Aitzitik, ostalaritzak (13.323,24 euro), beste zerbitzu batzuek (20.807,73) eta administrazio-jarduerek eta zerbitzu osagarriek (21.192,04) izan zituzten kosturik txikienak. Jardueren araberako banaketa hori soldatetan ere ematen da; hala, energia-sektoreko langile baten urteko batez besteko soldata gordina 60.352 eurora iritsi zen 2020an, ostalaritzako langile batena baino sei aldiz handiagoa (51.000 euro gehiago), batez beste 9.377 euro irabazi baitzituen.

Egilea Andoni Beitia